คำถามที่พบบ่อย

ผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ ที่มียอดเบี้ยชำระรวมต่อปีตั้งแต่ 250,000 บาทเป็นต้นไป และผู้ถือกรมธรรม์ประเภทเอไอเอ เพรสทีจ โดยการคำนวณเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์และข้อกำหนดของผู้ถือกรมธรรม์ภายใต้โครงการ AIA Prestige Club

สมาชิกจะได้รับสถานะโครงการต่อเนื่อง ตราบที่ยอดเบี้ยประกันภัยชำระรวมต่อปีและผลิตภัณฑ์ที่ถือครองเป็นไปตามเกณฑ์สถานะที่กำหนด และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ

พิจารณาจากยอดเบี้ยประกันภัยชำระรวมต่อปีตามเงื่อนไขที่โครงการี่กำหนด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เอไอเอ เพรสทีจ คลับ หัวข้อ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ และคุณสมบัติสมาชิกโครงการ

เริ่มต้นนับจากวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป เป็นระยะเวลา 3 ปี ตราบเท่าที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ รักษายอดเบี้ยชำระรวมต่อปีตามสถานะปัจจุบัน และกรมธรรม์มีสถานะปกติ ตามเงื่อนไขโครงการที่กำหนด

ท่านจะได้รับสถานะโครงการภายใน 60 วัน หลังจากกรมธรรม์อนุมัติ โดยสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส)

สำหรับการส่งมอบเอกสิทธิ์พิเศษขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสิทธิ์ โดยแบ่งการส่งมอบเป็น 2 ช่วงเวลาหลัก คือ

1. เอกสิทธิ์พิเศษรายปีที่สมาชิกโครงการจะได้รับจำนวน 1 ครั้ง ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี (โดยจะคำนวณสถานะของสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) ได้แก่ บัตรตรวจสุขภาพประจำปี บริการรถลีมูซีน บริการรถกอล์ฟและด่านตรวจคนเข้าเมืองด่วนพิเศษ

2. เอกสิทธิ์พิเศษที่ส่งมอบภายใน 60 วันหลังเข้าสู่โครงการแต่ละระดับสถานะ ได้แก่ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์  บริการจัดการดููแลผู้ป่วยรายบุคคล บริการฟิตเนส บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน บัตรชมภาพยนตร์ สิทธิพิเศษจากเหล่าพันธมิตร และบริการพิเศษจากเอไอเอ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อ เอกสิทธิ์พิเศษ

ช่องทางรับเอกสิทธิ์พิเศษขึ้นอยู่กับประเภทเอกสิทธิ์พิเศษ โดยแบ่งเป็น 2 ช่องทางหลักคือ บริษัทจัดส่งเอกสิทธิ์พิเศษตามที่อยู่ในกรมธรรม์ และ สมาชิกรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เอไอเอ เพรสทีจ คลับ หัวข้อ เอกสิทธิ์พิเศษ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรกำนัลใหม่ กรณีสมาชิกโครงการทำบัตรชำรุดหรือสูญหายทุกกรณี

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ได้ที่ https://thsuperapp.page.link/aia-iservice-decom-24-prestige-lp

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ออกบัตรกำนัลใหม่ กรณีสมาชิกโครงการทำบัตรชำรุดหรือสูญหายทุกกรณี

ดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียดแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส)  ได้ที่ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/aia-plus

1. คู่มือเอกสิทธิ์พิเศษสมาชิกโครงการ

2. เว็บไซต์ : www.aia.co.th เลือกเมนู โครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

3. ศูนย์บริการลูกค้าเอไอเอ เพรสทีจ คลับ โทร 0 2353 8900 ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น. 

4. ตัวแทนเอไอเอ