ภาพบรรยากาศกิจกรรม

เริ่มต้นความแจ๋วไปพร้อมกันกับครอบครัวเอไอเอทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม