ภาพบรรยากาศกิจกรรม

The Dining in Style ณ เรือแซฟฟรอน ครูซ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม