ภาพบรรยากาศกิจกรรม

แถลงข่าวเปิดตัว เอไอเอ เพรสทีจ คลับ (AIA Prestige Club)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม