ภาพบรรยากาศกิจกรรม

AIA Prestige Club presents The Dining in Style - Le Petit Chef

ภาพบรรยากาศกิจกรรม