ภาพบรรยากาศกิจกรรม

สัมมนาเพื่อการวางแผนรับมือกับทิศทางการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจ2019 และการบริหารภาษีอย่างชาญฉลาดจากกูรูระดับประเทศ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม