เอกสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม

รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เพียงใช้สิทธิบัตรตรวจสุขภาพปี 2566 ในช่วงเดือนเกิด

เงื่อนไข และกำหนดการใช้เอกสิทธิ์พิเศษจากโรงพยาบาลพันธมิตรในโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ

• เอกสิทธิ์พิเศษนี้สำหรับสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ใช้บัตรกำนัลตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ในช่วงเดือนเกิด ณ โรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการ หรือฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ

•  เอกสิทธิ์พิเศษนี้สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ยังคงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันเข้าใช้บริการ

•  รายละเอียดเอกสิทธิ์พิเศษอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละพันธมิตรที่ร่วมโครงการ และสถานะของสมาชิก

•  กรุณาสำรองการใช้บริการ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ หรือฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ ที่ต้องการเข้ารับการตรวจล่วงหน้า พร้อมแจ้งรับสิทธิพิเศษในเดือนเกิดแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ

•  กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับสิทธิ (ที่มีเดือนเกิดตรงกับวันที่เข้ารับบริการ) พร้อมบัตรกำนัลตรวจสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ

•  กรณีโอนสิทธิให้บุคคลในครอบครัว ทางโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการจะยึดตามเดือนเกิดของผู้รับโอนสิทธิ (ไม่ได้ยึดตามเดือนเกิดของเจ้าของสิทธิ)

•  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการ หรือฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ ก่อนเข้ารับบริการ

•  กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข หรือตรวจรายการอื่นเพิ่มเติม ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

•  สามารถใช้สิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

•  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้

•  เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับแก้สิทธิพิเศษต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

•  สงวนสิทธิ์บัตรกำนัลตรวจสุขภาพ 1 ใบ ต่อการใช้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมในเดือนเกิด 1 ครั้ง เท่านั้น

•  รายละเอียด และเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาการให้สิทธิพิเศษการให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของโรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการ หรือฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ ซึ่งโรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการ เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอ และอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอ จะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยโรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการ

•  กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อกับโรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการ และ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด