เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

ร้านเบิร์นบุษบา

รายละเอียดเอกสิทธิ์พิเศษ

ส่วนลด 150 บาท เมื่อมียอดชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าบริการ 10%) สำหรับรับประทานที่ร้านเบิร์นบุษบา ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 สามารถใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ  / 1 ใบเสร็จ / เดือน จำกัดจำนวนทั้งหมด 500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 

วิธีการรับเอกสิทธิ์พิเศษ

•  รับเอกสิทธิ์พิเศษ ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ ร้านเบิร์นบุษบา ได้ทุกสาขา 

• รับเอกสิทธิ์พิเศษผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เลือกเมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีอายุการใช้งาน 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่ออยู่ระหว่างซื้อสินค้าเท่านั้น

• กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานร้านทรูคอฟฟี่เพื่อรับสิทธิ และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)

• การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ เอไอเอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เอกสิทธิ์พิเศษจากบริษัทพันธมิตร

• เอกสิทธิ์พิเศษนี้สำหรับสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ยังคงสถานะ ณ วันซื้อสินค้าเท่านั้น

• สามารถใช้เอกสิทธิ์พิเศษนี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566

• 1 รหัส สามารถใช้ได้กับการซื้อสินค้า 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ

• จำกัด 1 สิทธิต่อท่าน ต่อเดือน และจำกัดจำนวนสิทธิทั้งหมด 500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

• สามารถใช้ได้ที่ทรูคอฟฟี่ทุกสาขา แฟรนไชส์ทุกสาขา ยกเว้น สาขา Centerpoint of Siam Square (Digital Gateway), สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต, ทรูสเฟียร์ทุกสาขา และสาขาต่างประเทศ

• เอกสิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย และคูปองส่วนลดอื่นๆ ของทางทรูคอฟฟี่ได้

• ส่วนลดสามารถใช้ร่วมได้ทั้งการซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี โดยมียอดครบ 250 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ และใช้ได้กับสินค้าที่มีจำหน่าย ณ เวลานั้น ยกเว้น สินค้าน้ำผลไม้ น้ำบรรจุขวด เครื่องดื่มเมนู Highlight 

• เอกสิทธิ์พิเศษนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 

• รหัสรับสิทธิที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

• เอกสิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น

• กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu