เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

ร้านเอี่ยวไถ่

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

• รับสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่

ร้าน เอี่ยวไถ่ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ทั้งหมด 8 สาขา

1.      สาขาเซ็นทรัลเวิลด์  โทร.  02-252-5828, 063-393-3651

2.      สาขาเซ็นทรัล พระราม 3  โทร.  02-065-7277, 063-393-3646

3.      สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต โทร.  02-005-2200, 063-393-3650 

4.      สาขาเมกาบางนา  โทร. 02-105,2227, 063-393-3654

5.      สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์  โทร.  02-116-3601, 063-393-3642

6.      สาขาเค วิลเลจ  โทร. 02-665-6222, 063-393-3645 

7.      สาขาเกษตร ถนนประเสริฐมนูกิจ โทร. 02-023-7380, 063-3933641

8.      สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช โทร.  044-498-698, 063-393-3645

• รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้ารับบริการที่ร้าน เอี่ยวไถ่ ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด

• การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ เอไอเอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ จากผู้ใช้สิทธิ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันรับบริการเท่านั้น

• สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2566

• 1 รหัส สามารถใช้ได้กับการรับประทานอาหารที่ร้าน 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ

• จำกัด 1 สิทธิต่อท่าน ต่อเดือน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด (100,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)  

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด โปรโมชั่นอื่น หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

• รหัสรับสิทธิที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

• สิทธิที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น

• กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu