เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

ร้านโรงสี

รายละเอียดเอกสิทธิ์พิเศษ

ส่วนลด 150 บาท เมื่อมียอดชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าบริการ 10%)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึง - 31 ธ.ค. 66 สามารถใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ  / 1 เซลล์สลิป / จำกัดจำนวนทั้งหมด 500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ สำหรับรับประทานที่ร้าน เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ 2 สาขา

1. โครงการเวลา หลังสวน โทร. 081-715-1941

2. สาขานางลิ้นจี่  โทร. 081-715-0848


วิธีการรับเอกสิทธิ์พิเศษ

•  รับเอกสิทธิ์พิเศษ ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ ร้านโรงสีโภชนา ได้ทุกสาขา

• รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้ารับบริการที่ ร้านโรงสีโภชนา ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด

•  การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ เอไอเอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เอกสิทธิ์พิเศษจากบริษัทพันธมิตร

•  เอกสิทธิ์พิเศษนี้เฉพาะสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ยังคงสถานะ ณ วันเข้าใช้บริการเท่านั้น

•  เอกสิทธิ์พิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2566

•  1 รหัส สามารถใช้ได้กับการรับประทานที่ร้าน 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ

•  จำกัด 1 สิทธิ ต่อท่าน ต่อเดือน และจำกัดจำนวนทั้งหมด 500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

•  เอกสิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นได้ หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

• รหัสรับสิทธิที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามช่องทางการสื่อสารของบริษัท

• เอกสิทธิ์พิเศษที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น

• กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu