เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

ร้านกับข้าวกับปลา

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

•  รับสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ ร้านกับข้าวกับปลา ได้ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา ทองหล่อ) 

• รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้ารับบริการที่ ร้านกับข้าวกับปลา ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด

•  การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ เอไอเอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

•  สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันใช้บริการ เท่านั้น

•  สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2566

•  1 รหัส สามารถใช้ได้กับการใช้บริการ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ

•  จำกัด 1 สิทธิ ต่อท่าน ต่อเดือน และจำกัดจำนวนทั้งหมด 500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

•  ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นได้ หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

• รหัสรับสิทธิที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• สิทธิที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น

• กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu