เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

บัตรชมภาพยนตร์

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :

1. สงวนสิทธิ์การใช้บริการ 2 สิทธิต่อปี  1 ที่นั่งต่อสิทธิ

2. เฉพาะการรับสิทธิ ณ หน้าจุดให้บริการเท่านั้น สงวนสิทธิ์การโทรสำรองสิทธิล่วงหน้า

3. รับสิทธิการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาจำกัด กรุณากดรับสิทธิเมื่อถึงคิวให้บริการเท่านั้น

4. กรุณาแสดงรหัสสิทธิที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับหรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้ได้รับสิทธิต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าใช้บริการ และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)

5. 1 รหัสรับสิทธิ เพื่อเข้าใช้บริการ 1 ที่นั่ง เท่านั้น กรณีใช้บริการโรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens 1 รหัสรับสิทธิ เพื่อรับส่วนลด 20% ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ (1 รหัส / 2 ที่นั่ง เทียบเท่าการใช้ 2 สิทธิ)

6. การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

7. แสดงรหัสรับสิทธิ์เพื่อออกบัตรชมภาพยนตร์ตามประเภทโรงภาพยนตร์ที่ใช้บริการ

  • โรงภาพยนตร์ประเภทปกติ ออกบัตรชมภาพยนตร์ ณ ตู้จำหน่ายบัตร (E-Ticket) หรือ Major Mobile Application
  • โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens ออกบัตรชมภาพยนตร์ ณ Box Office โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens

8. สาขาโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ :

  • โรงภาพยนตร์ประเภทปกติ: โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาได้ที่ www.majorcineplex.com
  • โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens: โรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน ชั้น 6 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

9. สามารถอัพเกรดที่นั่งปกติเป็นที่นั่งฮันนีมูน หรือโรงภาพยนตร์ระบบปกติ(2D) เป็นระบบสามมิติ(3D) หรือระบบแอดโมส(Atmos)ได้ โดยผู้ใช้สิทธิ์เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น

10. เริ่มต้นการใช้สิทธิได้ หลังจาก 60 วันนับจากเมื่อแรกเข้าสู่แต่ละระดับสถานะโครงการ

11. กำหนดให้จำนวนการใช้สิทธิหมดอายุ ณ สิ้นปีปฎิทิน หากไม่ใช้บริการตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิและไม่สามารถเก็บเพื่อสะสมได้

12. สงวนสิทธิ์การบริการเป็นไปตามมาตรฐานแต่ละประเภทโรงภาพยนตร์เท่านั้น ไม่นับรวมการบริการเพิ่มเติมอื่นๆ

13. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

14. สงวนสิทธิ์การให้บริการ เฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันเข้าใช้บริการเท่านั้น

15. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด, ใช้ลดร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

16. รายละเอียด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

17. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท

18. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu