เอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน

 

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :

1. รับเอกสิทธิ์พิเศษจากเหล่าพันธมิตร เพียงแสดงบัตรสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรจริง แก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ

2. เอกสิทธิ์และสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด

3. ระยะเวลาการใช้สิทธิได้ถึง  31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

4. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. สงวนสิทธิ์การให้บริการ เฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันเข้าใช้บริการเท่านั้น

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

7. รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Coral Executive Lounge และ Miracle Lounge ซึ่ง Coral Executive Lounge และ Miracle Lounge เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Coral Executive Lounge และ Miracle Lounge

8. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อ Coral Executive Lounge  โทร. 093 519 9954 Miracle Lounge โทร 086 315 2211 และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด