เอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

บริการรถลีมูซีน

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :
1. กรุณาสำรองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้บริการที่ Limousine Express โทร. 02 099 0888 อีเมล rez@limousinethailand.com หรือ Line: @limousineexpressth ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยกระบวนการสำรองสิทธิเป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด
2. รับเอกสิทธิ์พิเศษจากเหล่าพันธมิตร เพียงแสดงบัตรสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรจริง แก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ
3. สามารถใช้เอกสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
4. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับแก้เอกสิทธิ์ต่างๆ จากพันธมิตร โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
6. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อกับ Limousine Express โทร. 02 099 0888 โดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
7. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์นี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu