เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามแข่งขันฟุตบอล

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :

1. สงวนสิทธิ์จำนวนครั้งการใช้บริการ 2 ครั้งต่อฤดูกาลแข่งขัน
2. 1 สิทธิ สามารถมีผู้ติดตามเข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน
3. สำรองสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ และบริษัทจะแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อถึงกำหนดการแข่งขัน
4. สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งจองก่อนได้สิทธิก่อน ตามจำนวนที่นั่งแต่ละสนามการแข่งขัน
5. สามารถโอนสิทธิการใช้บริการให้ผู้อื่นได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ
6. เริ่มต้นการใช้สิทธิได้ หลังจาก 60 วัน นับจากเมื่อแรกเข้าสู่แต่ละระดับสถานะโครงการ และเป็นไปตามตารางที่มีช่วงการแข่งขันตามประกาศจากเอไอเอ
7. กำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ หากไม่ใช้บริการตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเก็บเพื่อสะสมได้
8. สงวนสิทธิ์การให้บริการ เฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันเข้าใช้บริการเท่านั้น
9. ตารางและเวลาการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสมาคมฟุตบอล แห่งประเทศไทย เอไอเอไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
10. ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการแต่ละสถานที่กำหนด เอไอเอไม่มีส่วนรับผิดชอบกรณีความเสียหายในการเข้าใช้บริการ
11. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท