เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

ปิดรอบเหมาโรงภาพยนตร์ VIP

วิธีการรับสิทธิ

1. รับรหัสรับสิทธิผ่านทางแอปพลิเคชัน AIA+ เลือก “Luxury Private Cinema” ท่านจะได้รับ รหัสรับสิทธิสำหรับใช้สำรองการรับบริการ (รหัสรับสิทธิมีอายุ 60 วันนับจากวันกดรับสิทธิ กรุณากดรับสิทธิเมื่อต้องการใช้บริการเท่านั้น) 

2. การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

3. สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงภาพยนตร์ และ วันเวลาที่สามารถเข้าใช้บริการได้ผ่าน Concierge Service (Primex lifestyle) โทร. 02 099 0808 ทุกวัน 24 ชั่วโมง เท่านั้น โดยแจ้งรหัสรับสิทธิที่ท่านได้รับแก่เจ้าหน้าที่ Concierge พร้อมชื่อ-นามสกุล เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ (ไม่สามารถสำรองสิทธิโดยตรงกับผู้ให้บริการหรือ walk in ได้)

4. กรุณาสำรองเอกสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเข้ารับบริการ กรณียกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเข้ารับบริการโดยจะไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิ

5. เมื่อการสำรองสิทธิเสร็จสมบูรณ์ท่านจะได้รับ SMS ยืนยัน จากทาง Concierge Service และใช้แสดงเพื่อรับสิทธิที่หน้าโรงภาพยนตร์

 

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :


1. เอกสิทธิ์พิเศษนี้สำหรับสมาชิก AIA Prestige Club สถานะโกลด์ และแพลทินัม ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันที่เข้าใช้บริการเท่านั้น

2. สมาชิกโครงการ 1 ท่านสามารถใช้เอกสิทธิ์นี้ได้ 1 สิทธิตลอดอายุโครงการ และจำกัดจำนวนสิทธิทั้งโครงการ 20 สิทธิต่อปี 

3. 1 รหัสรับสิทธิสำหรับปิดรอบเหมาโรงเพื่อชมภาพยนตร์ 1 รอบ พร้อมสิทธิใช้บริการห้องรับรอง และรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มก่อนรอบฉาย เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเลือกรับบริการ ณ โรงภาพยนตร์ รอบเวลา และจำนวนที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น

4. การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

5. สามารถเริ่มต้นการใช้สิทธิได้ หลังจาก 60 วัน นับจากเมื่อแรกเข้าสู่แต่ละระดับสถานะโครงการ

6. สงวนสิทธิ์การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานแต่ละประเภทโรงภาพยนตร์เท่านั้น ไม่นับรวมการให้บริการเพิ่มเติมอื่นๆ

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการเมื่อมีการใช้รหัสซ้ำ หรือเกินสิทธิที่ได้รับ

8. เอกสิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด สิทธิประโยชน์อื่น หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ บัตรสมาชิก M Generation, M Cash หรือ M Pass ได้

9. กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ

10. ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

11. กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรงได้ที่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) โทร. 02 515 5555 และบริษัท เอ็กซ์เซกคิวทีฟ ซีนีม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร. 02 160 5999

12. รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็กซ์เซกคิวทีฟ ซีนีม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัท บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็กซ์เซกคิวทีฟ ซีนีม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็กซ์เซกคิวทีฟ ซีนีม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

13.  รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aia.co.th/th/health-wellness/prestige-club

14.  กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/45leY8Q