เอกสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม

รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เพียงใช้สิทธิบัตรกำนัลตรวจสุขภาพปี 2567 ในช่วงเดือนเกิด

เงื่อนไข และกำหนดการใช้เอกสิทธิ์พิเศษจากโรงพยาบาลพันธมิตรในโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ

 • เอกสิทธิ์พิเศษนี้สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ใช้บัตรกำนัลตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567 ในช่วงเดือนเกิด ณ โรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการฯ หรือฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ
 • เอกสิทธิ์พิเศษนี้สำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ยังคงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการฯ ณ วันเข้าใช้บริการ
 • รายละเอียดเอกสิทธิ์พิเศษอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละพันธมิตรที่ร่วมโครงการฯ และสถานะของสมาชิก
 • กรุณาสำรองการใช้บริการ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ หรือฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ ที่ต้องการเข้ารับการตรวจล่วงหน้า พร้อมแจ้งรับสิทธิพิเศษในเดือนเกิดแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 • กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับสิทธิ (ที่มีเดือนเกิดตรงกับวันที่เข้ารับบริการ) พร้อมบัตรกำนัลตรวจสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 • กรณีโอนสิทธิให้บุคคลในครอบครัว ทางโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ จะยึดตามเดือนเกิดของผู้รับโอนสิทธิ (ไม่ได้ยึดตามเดือนเกิดของเจ้าของสิทธิ)
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการฯ หรือฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ ก่อนเข้ารับบริการ
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข หรือตรวจรายการอื่นเพิ่มเติม ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับแก้สิทธิพิเศษต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 • สงวนสิทธิ์บัตรกำนัลตรวจสุขภาพ 1 ใบ ต่อการใช้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมในเดือนเกิด 1 ครั้ง เท่านั้น
 • รายละเอียด และเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาการให้สิทธิพิเศษการให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของโรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการฯ หรือฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ ซึ่งโรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการฯ เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอ และอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอ จะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยโรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการฯ
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อกับโรงพยาบาลพันธมิตรที่ร่วมโครงการฯ และ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด