เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

บัตรชมภาพยนตร์

วิธีการรับสิทธิ

1. รับรหัสรับสิทธิผ่านทางแอปพลิเคชัน AIA iService เลือก “Luxury Private Cinema” ท่านจะได้รับ รหัสรับสิทธิสำหรับใช้สำรองการรับบริการ (รหัสรับสิทธิมีอายุ 60 วันนับจากวันกดรับสิทธิ กรุณากดรับสิทธิเมื่อต้องการใช้บริการเท่านั้น) 

2. การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

3. สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงภาพยนตร์ และ วันเวลาที่สามารถเข้าใช้บริการได้ผ่าน Concierge Service (Primex lifestyle) โทร. 02 099 0808 ทุกวัน 24 ชั่วโมง เท่านั้น โดยแจ้งรหัสรับสิทธิที่ท่านได้รับแก่เจ้าหน้าที่ Concierge พร้อมชื่อ-นามสกุล เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ (ไม่สามารถสำรองสิทธิโดยตรงกับผู้ให้บริการหรือ walk in ได้)

4. กรุณาสำรองเอกสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเข้ารับบริการ กรณียกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเข้ารับบริการโดยจะไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิ

5. เมื่อการสำรองสิทธิเสร็จสมบูรณ์ท่านจะได้รับ SMS ยืนยัน จากทาง Concierge Service และใช้แสดงเพื่อรับสิทธิที่หน้าโรงภาพยนตร์

 

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :


1. เอกสิทธิ์พิเศษนี้สำหรับสมาชิก AIA Prestige Club สถานะโกลด์ และแพลทินัม ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันที่เข้าใช้บริการเท่านั้น

2. สงวนสิทธิ์ให้บริการ 1 สิทธิ/ครั้ง ตลอดอายุการเป็นสมาชิกโครงการ

3. 1 รหัสรับสิทธิสำหรับปิดรอบเหมาโรงเพื่อชมภาพยนตร์ 1 รอบ พร้อมสิทธิใช้บริการห้องรับรอง และรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มก่อนรอบฉาย เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเลือกรับบริการ ณ โรงภาพยนตร์ รอบเวลา และจำนวนที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ “Luxury Private Cinema”

สาขาที่ร่วมรายการ

โรงภาพยนตร์ VIP

ประเภทที่นั่ง

จำนวนที่นั่งที่รับสิทธิ์ได้

VIP Lounge Service

รอบเวลาที่สามารถใช้บริการ

ภาพยนตร์ที่สามารถรับชมได้

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

Paragon Cineplex

(1) Honda Ultimate 2

Ultimate / Reclining Seat

50

ใช้บริการได้ 1 ชั่วโมง ก่อนการเข้าชมภาพยนตร์
 @VIP Lounge Paragon

11.00 / 14.00 / 17.00
/ 19.00 / 20.00

14.00 / 17.00
/ 19.00 / 20.00

ภาพยนตร์ที่เข้าฉาย ณ วันที่มีการจองเข้าใช้บริการ หรือภาพยนตร์ที่ฉายก่อนวันที่จองเข้าใช้บริการไม่เกิน 30 วัน

(2) Enigma

Enigma Chair / Sofa Bed

33

ใช้บริการได้ 1 ชั่วโมง ก่อนการเข้าชมภาพยนตร์
@Enigma Lounge Paragon

Icon Cineconic

(3) Living Room Theater

VIP Chair / Sofa Bed

22

ใช้บริการได้ 1 ชั่วโมง ก่อนการเข้าชมภาพยนตร์
@VIP Lounge Icon Cineconic

(4) VIP 1

ICONIC Premier / Reclining Seat

40

Quartier CineArt

(5) Aeon Theater

Cocoon Chair / Reclining Seat

40

ใช้บริการได้ 1 ชั่วโมง ก่อนการเข้าชมภาพยนตร์
@VIP Lounge Quartier CineArt

Embassy Diplomat
Screens

(6) Hall 1

Sofa Bed

16

ใช้บริการได้ 1 ชั่วโมง ก่อนการเข้าชมภาพยนตร์
@Private Lounge Embassy Diplomat Screens

11.00 / 14.00 / 17.00 / 19.00 / 20.00

ภาพยนตร์ที่เข้าฉาย ณ วันที่มีการจองเข้าใช้บริการ หรือภาพยนตร์ที่ฉายก่อนวันที่จองเข้าใช้บริการไม่เกิน 30 วัน
(ยกเว้นภาพยนตร์ในเครือของ
The Walt Disney สามารถจองได้เฉพาะโรงภาพยนตร์ Hall 3 เท่านั้น)

(7) Hall 3

Sofa Bed

16

(8) Hall 4

Cocoon Seat / Reclining Seat

16

หมายเหตุ: 

  • ไม่สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องรับรอง (Lounge) เข้าไปรับประทานในโรงภาพยนตร์ได้ อนุญาตให้นำเข้าได้เฉพาะป๊อปคอร์นและน้ำอัดลมที่ซื้อ ณ เคาน์เตอร์ Concession ของโรงภาพยนตร์เท่านั้น
  • ผู้เข้าใช้บริการไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ ในโรงภาพยนตร์ก่อนหรือหลังภาพยนตร์ฉาย
  • โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens หากลูกค้าต้องการชมภาพยนตร์จากค่ายในเครือของ The Walt Disney สามารถสำรองได้เฉพาะ Hall 3 เท่านั้น

4. การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

5. สามารถเริ่มต้นการใช้สิทธิได้ หลังจาก 60 วัน นับจากเมื่อแรกเข้าสู่แต่ละระดับสถานะโครงการ

6. สงวนสิทธิ์การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานแต่ละประเภทโรงภาพยนตร์เท่านั้น ไม่นับรวมการให้บริการเพิ่มเติมอื่นๆ

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการเมื่อมีการใช้รหัสซ้ำ หรือเกินสิทธิที่ได้รับ

8. เอกสิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด สิทธิประโยชน์อื่น หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ บัตรสมาชิก M Generation, M Cash หรือ M Pass ได้

9. กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ

10. ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

11. กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรงได้ที่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) โทร. 02-515-5555 และบริษัท เอ็กซ์เซกคิวทีฟ ซีนีม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร. 02-160-5999

12. รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็กซ์เซกคิวทีฟ ซีนีม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัท บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็กซ์เซกคิวทีฟ ซีนีม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็กซ์เซกคิวทีฟ ซีนีม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

13.  รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aia.co.th/th/health-wellness/prestige-club

14.  กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/3W32GwJ