เอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

บริการรถลีมูซีน

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ

 1. สมาชิกสถานะแพลทินัมรับสิทธิใช้บริการ 4 ครั้งต่อปี, สถานะโกลด์รับสิทธิใช้บริการ 2 ครั้งต่อปี และสถานะซิลเวอร์รับสิทธิใช้บริการ 1 ครั้งต่อปี ตามข้อมูลสถานะกรมธรรม์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2. ประเภทรถที่ให้บริการแบ่งตามสถานะสมาชิกโครงการดังนี้
  1. สถานะแพลทินัมและโกลด์ : รับบริการด้วยรถประเภท Mercedes-Benz E-Class หรือเทียบเท่า
  2. สถานะซิลเวอร์ : รับบริการด้วยรถประเภท Toyota Camry หรือเทียบเท่า
 3. กำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 หากไม่ใช้บริการภายในช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถเก็บเพื่อสะสมได้
 4. 1 สิทธิ สำหรับการใช้บริการ 1 เที่ยว 1 จุดหมายปลายทาง ตามพื้นที่การให้บริการที่กำหนดเท่านั้น
 5. สงวนสิทธิ์จำนวนผู้โดยสารรวมไม่เกิน 3 ท่าน กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใบ ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
 6. กรุณาสำรองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้บริการที่ Limousine Express โทร. 0 2651 0808 อีเมล rez@limousinethailand.com หรือ Line: @limousineexpressth ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยกระบวนการสำรองสิทธิเป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด
 7. หลังยืนยันการใช้บริการ หากมีการยกเลิกก่อนเวลาใช้บริการน้อยกว่า 12 ชั่วโมง จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกเกิดขึ้นตามเงื่อนไขผู้ให้บริการ ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมนั้น
 8. เอกสิทธิ์นี้เฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ยังคงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการฯ ณ วันเข้าใช้บริการ
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 10. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อ Limousine Express โทร. 0 2099 0888 และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด