บริการรถลีมูซีน

บริการรถกอล์ฟและด่านตรวจคนเข้าเมืองด่วนพิเศษ

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ

 1. เมื่อท่านกดรับสิทธิแล้ว รหัสของท่านจะถูกเก็บอยู่ในเมนู “คูปองของฉัน” กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้ใช้สิทธิ ณ วันที่ใช้บริการ
 2. หลังยืนยันกดรับสิทธิ กรณียังไม่ได้จองสิทธิกับผู้ให้บริการ หากท่านต้องการยกเลิก กรุณายกเลิกผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService ได้เองที่เมนู “คูปองของฉัน” ที่ปุ่มยกเลิก
 3. กำหนดจำนวนสิทธิการใช้บริการไม่เกินสิทธิที่ได้รับตามสถานะของท่านสมาชิกต่อท่านต่อปี
 4.  1 รหัสรับสิทธิสามารถเลือกใช้บริการ “รถกอล์ฟสำหรับ 3 ท่าน” หรือ “บริการด่านตรวจคนเข้าเมืองด่วนพิเศษพร้อมบริการรถกอล์ฟสำหรับ 1 ท่าน” สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 5. สงวนสิทธิ์การให้บริการรถกอล์ฟรับ-ส่งภายในสนามบินเฉพาะพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอนุญาตเท่านั้น
 6. กรุณาสำรองสิทธิ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้บริการที่ Limousine Express โทร. 0 2099 0888 อีเมล rez@limousinethailand.com หรือ Line: @limousineexpressth ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยแจ้งรหัสคูปองที่ท่านได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ในการจองรถ เมื่อการจองสำเร็จสิทธิการใช้งานจะถูกตัด 1 สิทธิทันที กระบวนการสำรองสิทธิเป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด
 7. กรณีสำรองสิทธิการจองรถกับผู้ให้บริการแล้ว หากต้องการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกนัดหมาย กรุณาแจ้งโดยตรงกับ Limousine Express หากมีการยกเลิกก่อนเวลาใช้บริการน้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือไม่แสดงตัวตามเวลานัดหมาย ถือว่าท่านได้ใช้รหัสรับสิทธิ์โดยสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถขอคืนได้
 8. สามารถโอนสิทธิการใช้บริการให้ผู้อื่นได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ
 9. เริ่มต้นการใช้สิทธิได้ หลังจาก 60 วัน นับจากเมื่อแรกเข้าสู่แต่ละระดับสถานะโครงการฯ
 10. สงวนสิทธิในการอ้างอิงสิทธิการรับเอกสิทธิ์ตามข้อมูลสถานะกรมธรรม์ ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 11. กำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่กดรับรหัส จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 หากไม่ใช้บริการภายในช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถเก็บเพื่อสะสมได้
 12. การกดรหัสเพื่อรับสิทธิ/โอนสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิ ในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิ กรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ
 13. เอกสิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 14. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 15. เอกสิทธิ์นี้เฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ยังคงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการฯ ณ วันเข้าใช้บริการ
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 17. รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Limousine Express ซึ่ง Limousine Express เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Limousine Express
 18. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อ Limousine Express โทร. 0 2099 0888 และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu