บริการรถลีมูซีน

บริการรถลีมูซีน Hyundai Starex

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ

 1. บริการลีมูซีนรับส่งโดยรถ Hyundai Starex ใช้ 2 สิทธิ (เทียบเท่าการใช้ Mercedes Benz E-class 2 สิทธิ) สำหรับการเดินทาง 1 เที่ยว 1 จุดหมายปลายทาง ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ตามพื้นที่การให้บริการที่กำหนด
 2. เมื่อท่านกดรับสิทธิแล้ว รหัสของท่านจะถูกเก็บอยู่ในเมนู “คูปองของฉัน” กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้ใช้สิทธิ ณ วันที่ใช้บริการ
 3.  หลังยืนยันกดรับสิทธิ กรณียังไม่ได้จองสิทธิกับผู้ให้บริการ หากท่านต้องการยกเลิก กรุณายกเลิกผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService ได้เองที่เมนู “คูปองของฉัน” ที่ปุ่มยกเลิก
 4. สงวนสิทธิ์การใช้บริการ ด้วยรถประเภท Mercedes-Benz E-Class สถานะแพลทินัม 4 สิทธิต่อปี สถานะโกลด์ 2 สิทธิต่อปี
 5.  1 รหัสรับสิทธิ สำหรับการใช้บริการ 1 เที่ยว 1 จุดหมายปลายทาง ตามพื้นที่การให้บริการที่กำหนดเท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์จำนวนผู้โดยสารรวมไม่เกิน 5 ท่าน กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 5 ใบ (28 นิ้ว) ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
 7.  กรุณาสำรองสิทธิ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้บริการที่ Limousine Express โทร. 0 2099 0888 อีเมล rez@limousinethailand.com หรือ Line: @limousineexpressth ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยแจ้งรหัสคูปองที่ท่านได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ในการจองรถ เมื่อการจองสำเร็จสิทธิการใช้งานจะถูกตัด 2 สิทธิทันที กระบวนการสำรองสิทธิเป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด
 8. กรณีสำรองสิทธิการจองรถกับผู้ให้บริการแล้ว หากต้องการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกนัดหมาย กรุณาแจ้งโดยตรงกับ Limousine Express หากมีการยกเลิกก่อนเวลาใช้บริการน้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือไม่แสดงตัวตามเวลานัดหมาย ถือว่าท่านได้ใช้รหัสรับสิทธิ์โดยสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถขอคืนได้
 9. กรณีรับจากสนามบิน พนักงานขับรถจะรอไม่เกิน 90 นาที นับจากเวลาเครื่องบินลงจอด กรณีรับจากที่พักอาศัย พนักงานขับรถจะรอไม่เกิน 30 นาที นับจากเวลานัดหมาย หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 10. กำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่กดรับรหัส จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 หากไม่ใช้บริการภายในช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถเก็บเพื่อสะสมได้
 11.  การกดรหัสเพื่อรับสิทธิ/โอนสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิ ในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิ กรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ
 12. สามารถโอนสิทธิการใช้บริการให้ผู้อื่นได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ
 13. เอกสิทธิ์นี้เฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ยังคงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการฯ ณ วันเข้าใช้บริการ
 14. สงวนสิทธิในการอ้างอิงสิทธิการรับเอกสิทธิ์ตามข้อมูลสถานะกรมธรรม์ ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 15. เอกสิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 17. รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Limousine Express ซึ่ง Limousine Express เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Limousine Express
 18. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อ Limousine Express โทร. 0 2099 0888 และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu