เอกสิทธิ์จากเอไอเอ

บริการพิเศษจากเอไอเอ

ศูนย์บริการลูกค้าเอไอเอ เพรสทีจ: 0 2353 8900 ทุกวัน เวลา 8:00 – 20:00 น.
เว็บไซต์ : www.aia.co.th  เลือกรายการ เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ