เอกสิทธิ์ด้านสุขภาพ

บริการฟิตเนส

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :

1.จำนวนครั้งการใช้บริการรวมไม่เกิน 4 ครั้งต่อท่านต่อเดือน รวมทุกสถานบริการตามรายชื่อข้างต้น

2.สถานบริการ ที่ร่วมโครงการมี ดังนี้:

  • สถานบริการ วี โซไซตี้ : ทุกประเภทบริการ
  • โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา : ทุกประเภทบริการ ยกเว้นคลาสพิเศษที่แต่ละสถานบริการจัดขึ้น และสวนน้ำ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา และ เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
  • ฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส : ทุกประเภทบริการ รวมถึงบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่ห้องนั่งเล่นของสมาชิก
  • เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ : ทุกประเภทบริการ (รวมคลาสออนไลน์) ยกเว้นไม่รวมการใช้บริการโซน The Playground ณ ทรู ดิจิตอล พาร์ค

3. เฉพาะการรับสิทธิ ณ หน้าจุดให้บริการเท่านั้น สงวนสิทธิ์การโทรสำรองสิทธิล่วงหน้า

4. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันต่อวันต่อสถานบริการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับสถานบริการก่อนเข้าใช้บริการ

5. รับสิทธิการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เมนูสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาจำกัด กรุณากดรับสิทธิเมื่อถึงคิวให้บริการเท่านั้น

6. เพียงแสดงโค้ดผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)

7. 1 รหัสรับสิทธิ เพื่อเข้าใช้บริการ 1 ท่านต่อครั้งเท่านั้น

8. การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิการไม่ชดเชย หรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

9. เริ่มต้นการใช้สิทธิได้ หลังจาก 60 วัน นับจากเมื่อแรกเข้าสู่แต่ละระดับสถานะโครงการ

10. จำกัดจำนวนครั้งการใช้สิทธิเป็นไปตามจำนวนครั้งที่กำหนดในแต่ละเดือนและกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ หากไม่ใช้บริการตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิและไม่สามารถเก็บเพื่อสะสมได้

11. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

12. สงวนสิทธิ์การให้บริการ เฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันเข้าใช้บริการเท่านั้น

13. ผู้เข้ารับบริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการตามแต่ละสถานบริการกำหนด เอไอเอ ไม่มีส่วนรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการเข้าใช้บริการของสถานบริการ

14. รายละเอียด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท

 16. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu

17. เอกสิทธิ์นี้เป็นการบริการจากพันธมิตร เอไอเอไม่รับผิดชอบจากเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นขณะบริการ

18 กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

19. รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของพันธมิตรผู้ให้บริการ ซึ่งพันธมิตรผู้ให้บริการเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ

พิเศษ สมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ รับเอกสิทธิ์พิเศษจากพันธมิตรที่ร่วมรายการเพียงแสดงบัตรสมาชิกโครงการ หรือบัตรสมาชิกรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชั่น AIA+ ณ จุดให้บริการ

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ รับส่วนลดค่าธรรมเนียมสมาชิกฟิตเนส 15% เพียงแสดงบัตรสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ณ จุดให้บริการ

ฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส รับฟรี โปรแกรมเริ่มต้นออกกำลังกาย Body Start จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 45-50 นาที (โปรแกรมเกี่ยวกับการประเมินสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น รวมถึงวางแผนการออกกำลังกายโดยเทรนเนอร์ส่วนตัว)

วี โซไซตี้ เมื่อสมัครสมาชิก 12 เดือน ประเภท Fitness and Class รับเพิ่ม 2 เดือน สำหรับการชำระเงินเต็มจำนวน ไม่มีค่าดำเนินการ และค่าแรกเข้า

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ฟรีบริการฟิตเนส 1 เดือน เมื่อสมัครสมาชิกฟิตเนสรายปี ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ