สุขภาพจิต
ตั้งเป้าหมายดูแลสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ตั้งเป้าหมายประจำปีเพื่อการมีสุขภาพดี

  • สร้างสมดุลให้ชีวิต เริ่มจากการบริหารเวลาโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ลองปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ออกกำลังกายด้วยการเริ่มเดินหรือวิ่งให้ได้ระยะทาง 5 กิโลเมตรในแต่ละครั้ง นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 7 ชั่วโมง

  • ปรับพฤติกรรมการทานอาหาร ยึดหลักการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลดปริมาณโซเดียมและน้ำตาล ลองเริ่มจากการงดขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ต่อเนื่อง 7 วัน และงดการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลระหว่างมื้ออาหาร

  • ลดละเลิก พฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลง และงดสูบบุหรี่

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ดูแลสุขภาพผ่านภารกิจที่ช่วยปรับพฤติกรรม พร้อมรับสูงสุด 13,130 คะแนนไวทัลลิตี้/ปีสมาชิก ที่เมนูภารกิจ ผ่านแอปฯ AIA Vitality Thailand เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย