แคมเปญ
ประกาศรายชื่อตัวแทนที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ AIA Vitality Status Challenge
16 ต.ค. 2566

1. ตัวแทนที่เป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ที่ได้รับรางวัล Tops e-Voucher มูลค่า 200 บาท

ฝ่ายเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะส่งของรางวัล Tops e-Voucher มูลค่า 200 บาท ให้ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผ่านทางอีเมลของตัวแทน 


2. ตัวแทนที่เป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ที่ได้รับรางวัล Tops e-Voucher มูลค่า 200 บาท

ฝ่ายเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะส่งของรางวัล Tops e-Voucher มูลค่า 200 บาท ให้ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผ่านทางอีเมลของตัวแทน


3. ตัวแทนที่เป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ที่ได้รับรางวัลนาฬิกา Garmin Vivosport

ฝ่ายเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะติดต่อตัวแทนผ่านอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการรับรางวัล


4. ตัวแทนที่เป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ที่ได้รับรางวัลเสื้อ Jacket AIA Vitality

ฝ่ายเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะติดต่อตัวแทนผ่านอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการรับรางวัล

กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ th.vitalityagent@aia.com เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 3 วันทำการ


หมายเหตุ:

  • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปที่เอไอเอ ไวทัลลิตี้กำหนด

  • ตัวแทนที่ได้รับนาฬิกา Garmin Vivosport จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

  • ตัวแทนมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุด 2 รางวัล ได้แก่ Tops e-Voucher 200 บาท และนาฬิกา Garmin Vivosport 1 เรือน หรือ Tops e-Voucher 200 บาท และเสื้อ Jacket AIA Vitality 1 ตัว หากทำครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

  • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards