แคมเปญ
รับสิทธิสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ฟรี 1 ปี กับแคมเปญพิเศษ AIA Vitality ต้อนรับปี 2024
1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567

บริษัทขอขอบคุณตัวแทนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ด้วยดีตลอดมา เพื่อส่งเสริมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ บริษัทจึงจัดแคมเปญท้าทาย โดยมีกฎเกณฑ์การแข่งขัน และรางวัลดังนี้

ผู้มีสิทธิเข้าร่วม: ตัวแทนเอไอเอทุกท่าน
ระยะเวลาแคมเปญ: 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567
กฎเกณฑ์การแข่งขัน:
ตัวแทนเสนอขายกรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น หรือ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์ และได้รับการอนุมัติภายในช่วงระยะเวลาแคมเปญ
ของรางวัล:
ตัวแทนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับสิทธิสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ฟรี 1 ปี (ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้)

หมายเหตุ:

  • ตัวแทนที่ได้รับสิทธิสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ฟรี 1 ปี ทางฝ่ายจะประกาศผลตัวแทนที่ได้รับสิทธิผ่านทาง iMo Smart และส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์ให้ตัวแทนทางอีเมล ในวันที่ 12 เมษายน 2567 โดยตัวแทนต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์ที่ทางฝ่ายเอไอเอ ไวทัลลิตี้ส่งให้เท่านั้น ทางฝ่ายฯ จึงจะทำการเพิ่มสิทธิสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ให้ตัวแทนได้ ทั้งนี้ ตัวแทนจะได้รับการต่ออายุสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในรอบปีสมาชิกถัด ๆ ไป ในกรณีที่ตัวแทนมีสถานะซิลเวอร์ขึ้นไปในวันครบรอบปีสมาชิกนั้น ๆ 

  • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอ ไวทัลลิตี้กำหนด

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: th.vitalityagent@aia.com (เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 3 วันทำการ)