แคมเปญ
สะสมดาวกับ AIA Vitality แลกรับของขวัญสุด Limited!
1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567

บริษัทขอขอบคุณตัวแทนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ด้วยดีตลอดมา เพื่อส่งเสริมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ บริษัทจึงจัดแคมเปญท้าทาย โดยมีกฎเกณฑ์การแข่งขัน และรางวัลดังนี้

ผู้มีสิทธิเข้าร่วม: ตัวแทนเอไอเอทุกท่าน
ระยะเวลาแคมเปญ: 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567
กฎเกณฑ์การแข่งขัน:
ตัวแทนเสนอขายกรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น หรือ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์ พร้อมสมัครสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ผ่านระบบ iPos+ และได้รับการอนุมัติภายใน 31 มีนาคม 2567 ตัวแทนจะได้รับดาว 1 ดวงต่อราย (ไม่จำกัดจำนวนดาวต่อ 1 รหัสตัวแทน แต่ไม่สามารถนำดาวจากรหัสตัวแทนหลาย ๆ คนมารวมกันได้)
ของรางวัล:
ต่อที่ 1 นำดาวที่สะสมได้ในช่วงเวลาแคมเปญ มาแลกรับรางวัล AIA Vitality Limited Edition ได้ดังนี้
           ดาว 3 ดวง แลกรับแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ AIA Vitality Crystal Tumbler
           ดาว 5 ดวง แลกรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก AIA Vitality Signature Trolley Luggage

ต่อที่ 2 ในกรณีที่ตัวแทนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะได้รับสิทธิสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ฟรี 1 ปี (ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)

ตัวอย่างของรางวัล AIA Vitality Limited Edition


หมายเหตุ:

  • ทางฝ่ายฯ จะประกาศจำนวนดาวในแต่ละช่วงเวลาที่ตัวแทนสะสมได้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์, 8 มีนาคม 2567 และ 12 เมษายน 2567 ผ่านทาง iMo Smart 

  • ตัวแทนสามารถแลกรับรางวัลตามจำนวนดาวที่ตนเองสะสมได้ตั้งแต่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เช่น ตัวแทนสะสมดาวได้ 13 ดวง ตัวแทนสามารถแลกรับแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ AIA Vitality Crystal Tumbler ได้ 4 ใบ หรือแลกรับ AIA Vitality Signature Trolley Luggage 2 ใบ และ AIA Vitality Crystal Tumbler 1 ใบ เป็นต้น

  • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอ ไวทัลลิตี้กำหนด

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: th.vitalityagent@aia.com (เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 3 วันทำการ)