แคมเปญ
อัปเดตจำนวนดาว จากแคมเปญสะสมดาวกับ AIA Vitality แลกรับของขวัญสุด Limited!
1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567

ทีมงานขอประกาศจำนวนดาวที่เข้าเงื่อนไขของแคมเปญ "สะสมดาวกับ AIA Vitality แลกรับของขวัญสุด Limited" โดยอัปเเดตข้อมูลจำนวนดาวที่ตัวแทนสะสมได้ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้ตัวแทนยังคงสามารถสะสมดาวเพิ่ม เพื่อนำมาแลกรับของรางวัล AIA Vitality Limited Edition ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยทีมงานจะอัปเดตจำนวนดาวสะสมอีกครั้งในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และ 12 เมษายน 2567 ที่หน้าเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขการสะสมดาว:
ตัวแทนเสนอขายกรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พร้อมเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส กับลูกค้าใหม่ (ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน) ผ่านระบบ iPos+ โดยได้รับอนุมัติภายใน 31 มีนาคม 2567 ตัวแทนจะได้รับดาว 1 ดวงต่อราย สะสมครบแลกรับรางวัลไปเลย (ไม่จำกัดจำนวนดาวต่อ 1 รหัสตัวแทน แต่ไม่สามารถนำดาวจากรหัสตัวแทนหลาย ๆ คนมารวมกันได้)

ตัวอย่างของรางวัล AIA Vitality Limited Edition


หมายเหตุ:

  • ทางฝ่ายฯ จะประกาศจำนวนดาวในแต่ละช่วงเวลาที่ตัวแทนสะสมได้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์, 8 มีนาคม 2567 และ 12 เมษายน 2567 ผ่านทาง iMo Smart 

  • ตัวแทนสามารถแลกรับรางวัลตามจำนวนดาวที่ตนเองสะสมได้ตั้งแต่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เช่น ตัวแทนสะสมดาวได้ 13 ดวง ตัวแทนสามารถแลกรับแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ AIA Vitality Crystal Tumbler ได้ 4 ใบ หรือแลกรับ AIA Vitality Signature Trolley Luggage 2 ใบ และ AIA Vitality Crystal Tumbler 1 ใบ เป็นต้น

  • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอ ไวทัลลิตี้กำหนด

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: th.vitalityagent@aia.com (เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 3 วันทำการ)

รหัสตัวแทน จำนวนดาว
0000033675 1
0000041899 2
0000156298 1
0000182655 1
0000223491 1
0000226476 1
0000233226 1
0000352676 1
0000425755 1
0000449908 1
0000520582 1
0000562474 1
0000576594 1
0000589111 1
0000593604 1
0000597685 1
0000641293 1
0000644442 1
0000654104 1
0000659989 1
0000662397 1
0000662817 1
0000663953 1
0000666211 1
0000666431 1
0000671445 1
0000671595 1
0000674264 1
0000677825 1
0000677970 1
0000678600 1
0000680141 1
0000680669 1
0000980555 1
0000980559 2