แคมเปญ
สรุปจำนวนดาว จากแคมเปญสะสมดาวกับ AIA Vitality แลกรับของขวัญสุด Limited!
1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567

ทีมงานเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอประกาศสรุปจำนวนดาว สำหรับตัวแทนที่ทำครบเงื่อนไขแคมเปญ "สะสมดาวกับ AIA Vitality แลกรับของขวัญสุด Limited" ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง โดยทีมงานจะโทรศัพท์ติดต่อตัวแทนที่ได้รับของรางวัลจากแคมเปญนี้ในวันที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัล

รหัสตัวแทน จำนวนดาว ของรางวัล
0000088335 5 กระเป๋าเดินทางล้อลาก AIA Vitality Signature Trolley Luggage
0000597003 3 แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ AIA Vitality Crystal Tumbler
0000677756 3 แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ AIA Vitality Crystal Tumbler
0000677970 3 แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ AIA Vitality Crystal Tumbler
0000678600 3 แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ AIA Vitality Crystal Tumbler
0000980559 3 แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ AIA Vitality Crystal Tumbler
0000037370 2 -
0000041899 2 -
0000182655 2 -
0000244228 2 -
0000352676 2 -
0000446696 2 -
0000532961 2 -
0000644442 2 -
0000669021 2 -
0000671445 2 -
0000676608 2 -
0000033675 1 -
0000111182 1 -
0000156298 1 -
0000163454 1 -
0000168981 1 -
0000193725 1 -
0000202293 1 -
0000216251 1 -
0000220520 1 -
0000222698 1 -
0000223491 1 -
0000226476 1 -
0000233226 1 -
0000237882 1 -
0000245787 1 -
0000245917 1 -
0000270632 1 -
0000273171 1 -
0000276809 1 -
0000311028 1 -
0000345369 1 -
0000425755 1 -
0000449908 1 -
0000452808 1 -
0000454084 1 -
0000458330 1 -
0000481979 1 -
0000499773 1 -
0000520582 1 -
0000524589 1 -
0000527924 1 -
0000528547 1 -
0000529929 1 -
0000534779 1 -
0000548644 1 -
0000562474 1 -
0000563125 1 -
0000565553 1 -
0000580994 1 -
0000582475 1 -
0000586391 1 -
0000589111 1 -
0000593604 1 -
0000597685 1 -
0000601334 1 -
0000602728 1 -
0000604539 1 -
0000614038 1 -
0000619215 1 -
0000624238 1 -
0000628479 1 -
0000632040 1 -
0000634007 1 -
0000639887 1 -
0000640724 1 -
0000641293 1 -
0000643268 1 -
0000649156 1 -
0000654104 1 -
0000654264 1 -
0000655405 1 -
0000655947 1 -
0000658046 1 -
0000659678 1 -
0000659989 1 -
0000662397 1 -
0000662817 1 -
0000663953 1 -
0000664328 1 -
0000666211 1 -
0000666431 1 -
0000667275 1 -
0000669514 1 -
0000670439 1 -
0000671595 1 -
0000674264 1 -
0000674530 1 -
0000674625 1 -
0000677422 1 -
0000677825 1 -
0000678138 1 -
0000678522 1 -
0000679072 1 -
0000679253 1 -
0000679518 1 -
0000679902 1 -
0000680141 1 -
0000680669 1 -
0000680750 1 -
0000681774 1 -
0000682090 1 -
0000682194 1 -
0000682768 1 -
0000682974 1 -
0000682986 1 -
0000684049 1 -
0000684282 1 -
0000980555 1 -
เงื่อนไขการสะสมดาว:
ตัวแทนเสนอขายกรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พร้อมเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส กับลูกค้าใหม่ (ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน) ผ่านระบบ iPos+ โดยได้รับอนุมัติภายใน 31 มีนาคม 2567 ตัวแทนจะได้รับดาว 1 ดวงต่อราย สะสมครบแลกรับรางวัลไปเลย (ไม่จำกัดจำนวนดาวต่อ 1 รหัสตัวแทน แต่ไม่สามารถนำดาวจากรหัสตัวแทนหลาย ๆ คนมารวมกันได้)

ตัวอย่างของรางวัล AIA Vitality Limited Edition


หมายเหตุ:

  • ทางฝ่ายฯ จะประกาศจำนวนดาวในแต่ละช่วงเวลาที่ตัวแทนสะสมได้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์, 8 มีนาคม 2567 และ 12 เมษายน 2567 ผ่านทาง iMo Smart 

  • ตัวแทนสามารถแลกรับรางวัลตามจำนวนดาวที่ตนเองสะสมได้ตั้งแต่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เช่น ตัวแทนสะสมดาวได้ 13 ดวง ตัวแทนสามารถแลกรับแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ AIA Vitality Crystal Tumbler ได้ 4 ใบ หรือแลกรับ AIA Vitality Signature Trolley Luggage 2 ใบ และ AIA Vitality Crystal Tumbler 1 ใบ เป็นต้น

  • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอ ไวทัลลิตี้กำหนด

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: th.vitalityagent@aia.com (เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 3 วันทำการ)