แคมเปญ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ “โหลดปุ๊บ ขยับปั๊บ” ดาวน์โหลดแอป AIA+ ลุ้นรับโชค 2 ต่อ
15 มี.ค. 2565

ต่อที่ 1: สะสมคะแนนออกกำลังกายครบ 1,000 คะแนน รับคูปองเซเว่น 100 บาท โดยสมาชิก 10,000 คน ได้รับรางวัลผ่านทางอีเมลไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566
ต่อที่ 2: สะสมคะแนนจากทุกกิจกรรม ทุก ๆ 1,000 คะแนน รับสิทธิจับสลาก 1 สิทธิ พิเศษ! สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส รับสิทธิเพิ่ม 2 เท่า

โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เอไอเอ ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดี ในกิจกรรมต่อที่ 2 ณ บริษัท เอไอเอ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย นายคริสเตียน โรแลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และดิจิทัล นายปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และนางชุลีพร ยูปานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นตัวแทนในการจับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญนี้

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ “โหลดปุ๊บ ขยับปั๊บ” ดาวน์โหลดแอป AIA+ ลุ้นรับโชค 2 ต่อ ได้แก่

รางวัลที่ 1 iPhone 14 Pro จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 41,900 บาท รวมมูลค่า 125,700 บาท

1.คุณปิยะพร (Vxxxxx6437)

2.คุณวรพร (Vxxxxx7749)

3.คุณสุภวัช (Vxxxxx0781)

 

รางวัลที่ 2 Apple Watch 8 จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,900 บาท รวมมูลค่า 79,500 บาท

1.คุณนิวัฒน์ (Vxxxxx2263)

2.คุณวิชัย (Vxxxxx7839)

3.คุณวิยดา (Vxxxxx5371)

4.คุณวิษณุ (Vxxxxx0947)

5.คุณสุมล (Vxxxxx9745)

 

รางวัลที่ 3 Garmin Venu Sq 2 จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 9,990 บาท รวมมูลค่า 99,900 บาท

1.คุณกุลพัชร (Vxxxxx7512)

2.คุณชญานุช (Vxxxxx6750)

3.คุณชวนินทร์ (Vxxxxx7830)

4.คุณณรงฤทธิ์ (Vxxxxx7907)

5.คุณทศพร (Vxxxxx9265)

6.คุณเพ็ญนภา (Vxxxxx7563)

7.คุณมนัสพร (Vxxxxx3256)

8.คุณวิกรม (Vxxxxx7765)

9.คุณสุภาพร (Vxxxxx6431)

10.คุณอธิกร (Vxxxxx8969)

 

รางวัลที่ 4 Fitbit Luxe จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,490 บาท รวมมูลค่า 54,900 บาท

1.คุณจิรภัทร (Vxxxxx2229)

2.คุณณิชา (Vxxxxx7844)

3.คุณธนาภรณ์ (Vxxxxx7196)

4.คุณปวีรณัฏฐ์ (Vxxxxx8158)

5.คุณวันเพ็ญ (Vxxxxx7679)

6.คุณศุภณัฐ (Vxxxxx0854)

7.คุณสมหมาย (Vxxxxx9022)

8.คุณสุภัทรา (Vxxxxx2816)

9.คุณเสาวนีย์ (Vxxxxx8190)

10.คุณเอกกมล (Vxxxxx4302)

 

รางวัลที่ 5 Tops e-Voucher จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลที่ 1-4 จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล และจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เพื่อประสานการรับของรางวัลต่อไป และ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 5 จะได้รับของรางวัลผ่านทางอีเมลของสมาชิกโดยอัตโนมัติภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่เข้าเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ นับเฉพาะคะแนนจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นและบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

 2. กิจกรรมต่อที่ 1 นับเฉพาะคะแนนจากการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์สุขภาพที่เชื่อมต่อกับแอป AIA+ ที่เอไอเอได้รับผ่านระบบ จำนวน 10,000 คนแรกเท่านั้น กรณีที่สมาชิกมีคะแนนจากการออกกำลังกายครบ 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิกแล้ว สมาชิกยังสามารถออกกำลังกาย โดยเอไอเอจะแปลงเป็นคะแนนเพื่อรับสิทธิรับรางวัลตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ได้

 3. กิจกรรมต่อที่ 2 ไม่รวมถึงคะแนนที่ได้รับจากการออกกำลังกายที่ฟิตเนสของพาร์ทเนอร์ อีเวนต์ออกกำลังกาย และกิจกรรมพิเศษ กรณีที่สมาชิกมีคะแนนจากการออกกำลังกายครบ 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิกแล้ว สมาชิกยังสามารถออกกำลังกาย โดยเอไอเอจะแปลงเป็นคะแนนเพื่อรับสิทธิจับสลากวัลตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ได้

 4. สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้รับสิทธิจับสลาก 2 สิทธิ จากทุก ๆ 1,000 คะแนนที่สะสมในกิจกรรมต่อที่ 2 ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 5. อุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่กำหนดทั้งหมดให้บริการโดยบริษัทภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอไอเอ ดังนั้น เอไอเอไม่ขอรับผิดชอบในคุณภาพและการให้บริการของอุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่เชื่อมต่อเข้ากับ แอปพลิเคชัน AIA+

 6. เอไอเอขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เอไอเอตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 7. การรับรางวัลจากกิจกรรมต่อที่ 1 และต่อที่ 2 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสถานะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่รับของรางวัล 

 8. ของรางวัลจากกิจกรรมต่อที่ 1 จะจัดส่งผ่านทางอีเมลของสมาชิกที่ให้ไว้กับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566

 9. เอไอเอ มอบหมายให้ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาต และจับรางวัล ณ บริษัท เอไอเอ จำกัด 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยจะมีตัวแทนของเอไอเอ และตัวแทนของหน่วยงานราชการมาร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล

 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 11. สำหรับกิจกรรมต่อที่ 2 หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล เอไอเอขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล / ท่าน / 1 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต และสงวนสิทธิในการจับรางวัลสำรอง กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิของรางวัลให้ผู้อื่นได้

 12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล หากผู้โชคดีไม่ยินยอมชำระภาษีรางวัลชิงโชค เอไอเอจะขอตัดสิทธิในการรับรางวัล

 13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1-4 จากกิจกรรมต่อที่ 2 จะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เพื่อประสานการรับของรางวัล และส่งหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองความถูกต้อง 1 ชุด มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยการจัดส่งของรางวัลผู้โชคดีจะได้รับการประสานงานเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการรับรางวัลอีกครั้ง หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 3 ครั้ง หรือผู้โชคดีไม่ส่งเอกสารยืนยันการรับรางวัลภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ถือว่าสละสิทธิทันที

 14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 5 จากกิจกรรมต่อที่ 2 จะได้รับของรางวัลผ่านทางอีเมลของสมาชิกโดยอัตโนมัติภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566

 15. เอไอเอจัดส่งรางวัลผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน กรณีที่ของรางวัลไม่ถึงผู้รับ สูญหาย หรือนำส่งไม่สำเร็จ เอไอเอขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

 16. เอไอเอมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ และไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

 17. พนักงานบริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัทในเครือ ตัวแทนเอไอเอ พนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2

 18. ผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้เอไอเอใช้และ/หรือให้ตัวแทนของเอไอเอใช้ชื่อ ภาพ หรือข้อความในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์การตลาดได้

 19. ภาพของรางวัลในสื่อเป็นเพียงการจำลองใช้ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

 20. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิทธิขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

 21. กติกาการตัดสิน ทางเอไอเอจะคำนวณสิทธิที่ลูกค้าได้รับตามเงื่อนไขการสะสมสิทธิ และบันทึกหมายเลขสมาชิกของลูกค้าตามสิทธิที่ได้รับมาพิมพ์เป็นสลาก และทำการจับรางวัล ณ วัน เวลา และสถานที่ที่เอไอเอกำหนด

 22. ใบอนุญาตเลขที่ 2430 / 2565 ออกให้ ณ กรมการปกครอง ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565