แคมเปญ
พลัสแล้วดียังไง? มาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ในกิจกรรม “เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส สุขภาพดี คุณพลัสได้” และรับ 100 คะแนนไวทัลลิตี้
1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2565

หากคุณพร้อมแล้ว...เรามาเริ่มเข้าสู่คำถามเพื่อวัดดีกรีความเป็นพลัสในตัวคุณกันเลย


ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม

  • สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม “เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส สุขภาพดี คุณพลัสได้” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 จะได้รับ 100 คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในหมวดกิจกรรมพิเศษ และจำกัดสูงสุด 500 คะแนนต่อปีสมาชิก

  • สงวนสิทธิ์การร่วมตอบคำถามเพื่อรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 1 ครั้งต่อ 1 ท่านสมาชิกเท่านั้น กรณีสมาชิกร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง สมาชิกจะได้รับคะแนนจากการร่วมกิจกรรมครั้งแรก

  • สมาชิกจะได้รับคะแนนจากกิจกรรมนี้หลังจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วน โดยจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

  • สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติคะแนนย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยคะแนนจะลงวันที่ที่ร่วมทำกิจกรรมครั้งแรก

  • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/vitality/th/rewards