แคมเปญ
AIA Vitality Easy Quiz ตอบคำถามเพียง 3 ข้อ เพื่อทำความรู้จักโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พร้อมรับ 100 คะแนน
7 - 30 เม.ย. 2565

กติกาและเงื่อนไขแคมเปญ

  • กิจกรรมสำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันที่ร่วมกิจกรรม

  • คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ได้รับจากกิจกรรมร่วมตอบคำถาม “AIA Vitality Easy Quiz” ระหว่างวันที่ 7 – 30 เมษายน 2565 จะได้รับ 100 คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในหมวดกิจกรรมพิเศษ และจำกัดสูงสุด 500 คะแนนต่อปีสมาชิก

  • สงวนสิทธิ์การร่วมตอบคำถามเพื่อรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 1 ครั้งต่อ 1 ท่านสมาชิกเท่านั้น

  • สมาชิกโครงการฯ จะได้รับคะแนนจากแคมเปญนี้หลังจากทางเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วน ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยคะแนนจะลงวันที่ที่ร่วมทำกิจกรรมครั้งแรก

  • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต์