กิจกรรม
เปิดรับสมัครร่วมงาน AIA Vitality Virtual Run 2020
1 - 31 ส.ค. 63

กติกา Virtual Run

Virtual Run คือ การวิ่งที่มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมกิจกรรม คุณสามารถกำหนดเส้นทางการวิ่งด้วยตัวนักวิ่งเอง และเลือกระยะวิ่งเองได้ ว่าจะวิ่ง 5 กิโลเมตร หรือ 10.5 กิโลเมตร ในการวิ่ง 1 ครั้งให้สำเร็จ ภายในวันที่ 14 - 30 กันยายน 2563

วิธีบันทึกข้อมูลการวิ่ง

  • ใช้แอปพลิเคชันสุขภาพที่สามารถบันทึกข้อมูล GPS ขณะวิ่ง หรือบันทึกข้อมูลก้าวขณะวิ่ง เช่น Fitbit, Apple Health, S Health, Runkeeper, Strava, Endomondo เป็นต้น

  • ใช้อุปกรณ์สุขภาพที่สามารถบันทึกข้อมูล GPS ขณะวิ่ง หรือบันทึกข้อมูลก้าวขณะวิ่ง เช่น Garmin, Fitbit, Apple Watch เป็นต้น

  • ถ่ายรูป เช่น ถ่ายรูปการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการวิ่ง และผลการวิ่ง หรือหากคุณวิ่งบนเครื่องวิ่ง ให้ถ่ายรูปหน้าจอแสดงผลของเครื่องเมื่อคุณวิ่งครบระยะแล้ว เป็นต้น

วิธีการส่งผลการวิ่ง

  • ส่งผลวิ่งที่หน้าเวปไซต์ aiavitalityrun.com ระหว่างวันที่ 14-30 กันยายน 2563

  • กรอกข้อมูลเลขบิบ ที่ได้รับตอนลงทะเบียนบนอีเมลยืนยันการสมัคร และกรอกระยะเวลาที่วิ่ง พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายของการบันทึกผลการวิ่งของคุณ

Race Pack ที่จะได้รับ

วิธีขอรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้สามารถขอรับคะแนนจากการเข้าร่วม "AIA Vitality Virtual Run 2020" โดยจำนวนคะแนนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับระยะทางการวิ่ง สำหรับ 5 กิโลเมตร ได้รับ 150 คะแนน และ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ได้รับ 450 คะแนน (คะแนนในหมวดหมู่กิจกรรมออกกำลังกาย สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะได้รับคะแนนสูงสุด 15,000 คะแนนต่อหนึ่งปีสมาชิก)

 

ระยะเวลาการสมัคร วันนี้ - 30 กันยายน 2563

กำหนดการวิ่ง วันที่ 14 - 30 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล “น้องหมีนักวิ่งไวทัลลิตี้” จำนวน 200 รางวัล โดยจะจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนสมัคร 


รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเรียงตามหมายเลขบิบ

2    ศศิธร เนียมเปรม
5    ดาวใจ สืบวงค์
19    Arunee Latthitham
23    Amapawan Phattarapalin
32    VEERADEJ APISIT-ISARIYAH
57    Thitiwach Laosinchai
78    Watcharin Thongthubthim
90    พิทยา เพชรศิริธำรง
98    พิศิษฐ์ ปรีชาสิรินันท์
104    Korakod Pattanakul
106    รัตติกาญณ์ อานุภาพลาวัณย์
110    Malinee Sae-Lee
125    บุณยสิทธิ์ ประพฤติกิจธร
135    ฉัตรพงษ์ ศรแผลง
165    ณัฏศิวรรษ์ พีระภูริพัฒน์
169    มหึมา เหลืองไพบูลย์
176    Wipada Subtawimankong
180    Warunee Sasinukul
192    Phetcharat Chitrapeera
203    Nuntarat Charnchakritpong
216    สาคเรศ สมยาวงศาสุข
221    Wanchai Sriprasertkanka
236    จูน ชัยธวชมงคล
240    kulyakorn laophakphian
255    ประอรรัตน์ กังวาลยศศักดิ์
264    เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์
288    นวลแพร แก้วนุช
293    วีรศักดิ์ วงศาสุราฤทธิ์
296    Peerapat Wattanasing
300    Agachai Riantong
301    แจ่มจันทร์ จันทร์สุข
314    รุ่งนภา โสดาวัน
317    Wilaiwan Pholpanichjaroen
326    Kritsanapong Techapink
337    สีนวล วรามิตร
342    ขวัญลักษณ์ วงศ์วัชรมงคล
349    Natthawat Saetang
351    อธิวัฒน์ โชติแก้ว
356    วันเพ็ญ อำนาจเกษม
362    Vichien Leelasangaluk
401    ณัฐภัทร ศรีเนตร
409    Santi Laohaburanakit
427    ธัญพร ศรีสุชาญเจริญ
445    ศิริพร เจนวิทยาอมรเวช
455    ธนพล โพธิสา
467    Vajiravit Panyakavin
500    พิชามญชุ์ กุจะพันธุ์
503    Sittichai Ong-zee
510    U-SA DOLPHEN
519    รสพร ปัญญาทวีโชติ
547    พัชร์วลีย์ ปิ่นจันทร์
552    วิมล ทองมา
553    กัลยาณี พันธ์ศิริ
558    ชนม์ธรัตน์ ธนะเรือง
567    นายนรินทร์ เพ่งจิตต์
582    วรวรรณ อัดธิวงค์
587    เชาวน์วัศ อรรถานิทธิ์
612    Napoch Saeoui
627    สุภาพร จูเจี่ย
629    ณัฐมล สุนทรวิทย์
634    กมลชนก​ พจนศิลป์
641    น้ำ หวาน
644    ฝึกฝน ตั้งกิตติศัพท์
652    ไกรภพ สุนทรวนิช
664    Surat Songsangrat
667    คมชาญ ธรรมกูล
673    Pinnara Kosithanont
680    Nutthawut Sukhumkijcharoen
681    Wanwarisa Ubonkarn
688    ธวัชชัย ชาญชัยยุทธศักดิ์
689    สุดา เกียรติวาทีรัตน์
691    Pissanuchai Jaisook
694    Sudthewan Boonbongkarn
713    นิติภัทร์ บุญทาเลิศ
716    Rungroj Thavontanakul
722    วิบูลย์ชัย ชวาลวงศ์
725    กฤติญา เลื่อนเงิน
729    Sukanya Junsawang
731    วงส์วัฒน์ กรรณกุลสุนทร
734    Thanach Nidhingupta Daivagunikakula
739    Sumantha Nuamthanang
769    อังควิภาษ์ ตระกูลวีระยุทธ์
784    Pongsakorn Somsittichock
840    Pattharaporn Pitimanaaree
842    ภัทรนุช วิวัฒน์มัยกุล
868    Kittipong Vanasapdamrong
872    Sataya Tepbunterng
873    Chanida Jermjutitum
885    Bon Benjamin
889    กุลนันทรฺ ฉิมกูล
900    Priyakorn Ariyakorn
901    สุรียา เลิศวัฒนกูล
913    Pattanan Vanichprechakul
926    ชยพัทธ์ เลาหะเพ็ญแสง
931    อนาวิล จงเจริญ
946    Nattapong Tongtep
949    นิภาภัทร์ กุณฑล
951    กฤษฎา กุณฑล
952    กรกนก เอียดเสน
968    จีรสุต พงษ์ธัญญะวิริยา
982    Supawadee Likitparinya
1007    Weeraphan Suriyashay
1014    Ekaphop Soontornsaman
1017    Surachai Tantragool
1047    ทศวารณ์ วิทยาคม
1063    Wanpen Konthongdee
1065    Klaus Sabokat
1068    Pranee Namwong
1071    พรศรี วชิรธนุศร
1078    กาญจนา บัวชู
1079    ชัชชล สรวยสุวรรณ์
1112    นฤพนธ์ ปรีชาจินดาวุฒิ
1145    ยุทธนา จิตต์โยธิน
1173    พรรณเพ็ญ วัยเจริญ
1178    ศุภวิชญ์ สงทอง
1192    Maneerat Maneerod
1194    Nootjarin Taechajesdawong
1215    กันทิมา วรรณเสน
1232    ชมมาศ ตระกูลบุญเดช
1271    รัชชานนท์ เลารุ่งเรือง
1283    Chonmaphum Sawaisertthanyakorn
1325    อนงค์ภัทร์ สะอาด
1347    Punyanut Tonmaithong
1372    ณัฐภัทร เหลืองรัตนะ
1378    Pongpluet Soodchuen
1383    Komkid Chonglertsuk
1409    สมใจ แสงส่ง
1432    ทศพร เรืองเดช
1440    สุวัฒน์ ธิติวรณะ
1464    Pattraporn Aroonphaichitra
1471    Chaiya Dadsanthia
1521    Thassanee Khamyoo
1531    ธณัทพงศ์ ยอดพรหมมินทร์
1533    กัญญาพัทธ์ ยอดพรหมมินทร์
1538    Akekachai Mitsiriwatn
1561    Kathawut Tachasuttirut
1584    Nutchanat Wattanakul
1634    Chattraporn Kongsin
1637    ธวัชชัย วงศ์ธนาสุนทร
1640    นุชทิชา โรจน์ไชย
1656    ภูริวัจน์ จิตรประดิษฐ์
1670    ประภาพรรณ สิริจันทรดิลก
1698    Kittipong Tunphun
1702    Juthamas Phophankun
1724    NATTHANUN NAMKIATICHAI
1726    พุฒิพัฒน์ ธรรมสวัสดิ์
1733    Shinichi Hoshi
1735    Thomsin Tansritrang
1752    Siriwan Petchkornjak
1773    มาลียา จูฑะเตมีย์
1774    ฉัตรวิไล เกตุแก้ว
1794    Supachai Jirapatcharasin
1795    Ferdi Hendarman
1805    ภัสสร ปรีชาเกรียงไกร
1822    ฐานวัฒน์ โฆษิตหิรัญกิตติ์
1828    Kai Kuehlmann
1834    ธัญญ์นภัส ภูรินันท์ธนเลิศ
1835    จามรี สุขสมหมาย
1848    ประจักษ์ แผ่นแก้ว
1881    แสนคม สุขพูล
1883    อมราภรณ์ พจนโสภณากุล
1894    Chan Wee Meng
1895    อังคณา รัตนวิบูลย์
1907    Veerapol Rojanakiatthaworn
1932    NUTRADA WONGWISITTRAKUL
1950    จันทร์จิรา จันทรา
1957    Chanathip Jirapornkasemsuk
1972    ธีระพงษ์ ขันติกุลานนท์
1985    Warach Watanakulchai
1998    Passaree Lertsirakul
2034    ยอดชาย กองทอง
2041    Thanawat saenguraiporn
2043    Pornpimol panpimai
2052    เกรียงไกร เกียรติทวีพงษ์
2079    มาโนชญ์ ชัดแจ่ม
2084    Ravisada Angkeeros
2085    ณัฐพร จินาพงษ์
2101    Punn Krissakornvijit
2114    Kulthida Methawasin
2116    นงจันทร์ไพลิน จักรแก้ว
2121    Vichit Anathep
2123    KhrongKhan Sinotok
2150    ณัชชา อ่อนนิวัฒนานนท์
2156    Charoenchai Chatkitipornchai
2169    Yuttana Hiruntraporn
2187    วรบุตร์ สุขทรัพย์
2192    arachaporn sabaikaew
2208    อุษาพร ชนะสุริยะเกียรติ
2232    Phathsinee Wathanasaranphong
2240    บุปผา จติวัธนชัยกูล
2251    Chonphasits Panchon
2254    วิเชียร ชฎาศิลป์
2268    Jaranya Chuensiwa
2269    นพวรรณ พิศาล
2293    Tongjit Ketkludyoo
2299    Phakwarin Chaipanichkul
2347    Dechying Ruengvisesh
2957    เชิดศักดิ์ เนรมิตตกพงศ์
2988    ศศิลักษณ์ กาญจนพรหม
3022    ไพศาล ชมเชย