แคมเปญ
สแกนใบหน้า เช็กระดับความเฮลธ์ตี้ รับ 100 คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
1 – 30 เมษายน 2566

ขั้นตอนการใช้งานฟีเจอร์สแกนใบหน้า


ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม

  • สมาชิกที่ร่วมแคมเปญ “Scan Your Health สแกนใบหน้า เช็กระดับความเฮลธ์ตี้” ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566 จะได้รับ 100 คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในหมวดกิจกรรมพิเศษ (คะแนนหมวดกิจกรรมพิเศษจำกัดสูงสุด 500 คะแนนต่อปีสมาชิก)

  • สงวนสิทธิ์การสแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เพื่อรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 1 ครั้งต่อ 1 ท่านสมาชิกตลอดระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น กรณีสมาชิกใช้ฟีเจอร์สแกนใบหน้ามากกว่า 1 ครั้งระหว่างช่วงระยะเวลาแคมเปญ สมาชิกจะได้รับคะแนนจากสแกนใบหน้าครั้งแรก

  • สมาชิกจะได้รับคะแนนจากแคมเปญนี้หลังจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ตรวจสอบแล้วว่าสมาชิกใช้งานฟีเจอร์สแกนใบหน้าสำเร็จ โดยจะได้รับคะแนนเป็นรายสัปดาห์ ดังนี้

ระยะเวลาที่ใช้ฟีเจอร์สแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน AIA+

ได้รับคะแนนภายในวันที่

1 – 9 เม.ย. 2566

12 เม.ย. 2566

10 – 16 เม.ย. 2566

19 เม.ย. 2566

17 – 23 เม.ย. 2566

26 เม.ย. 2566

24 – 30 เม.ย. 2566

3 พ.ค. 2566

  • สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติคะแนนย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ โดยคะแนนจะลงวันที่ใช้งานฟีเจอร์สแกนใบหน้าครั้งแรก

  • ฟีเจอร์สแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ จำกัดการใช้งาน 1 ครั้งต่อวัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟีเจอร์สแกนใบหน้าประเมินสุขภาพ เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้จากหลายสาเหตุ

  • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์