แคมเปญ
ผลตรวจสุขภาพก่อนปีสมาชิกปัจจุบัน ขอรับคะแนนไวทัลลิตี้ได้อีกครั้ง รวมรับสูงสุด 2 ปีสมาชิก
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564

รายการตรวจสุขภาพที่ขอรับคะแนนย้อนหลังได้สูงสุด 11,500 คะแนน ได้แก่

•    ตรวจสุขภาพเบื้องต้น รับ 750 คะแนนต่อรายการตรวจ และรับเพิ่ม 750 คะแนน เมื่อผลตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมสูงสุด 6,000 คะแนน

  • ดัชนีมวลกาย (BMI)

  • ความดันโลหิต

  • น้ำตาลในเลือด

  • คอเลสเตอรอลรวม 

•    ตรวจสุขภาพขั้นสูง รับรายการละ 1,000 คะแนน

  • ตรวจมะเร็งปากมดลูก (หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป)

  • ตรวจแมมโมแกรม (หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป)

  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป)

  • ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (ผู้ใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป)

  • ตรวจหาเชื้อเอชไอวี (ผู้ใหญ่ทุกช่วงอายุ) 

•    ตรวจสุขภาพฟัน รับ 1,000 คะแนน
•    ตรวจวัดสายตา รับ 500 คะแนน

 

วิธีขอรับคะแนน
1)    แนบรูปภาพหรือไฟล์ PDF (แบบไม่เข้ารหัสความปลอดภัย) รายการที่ขอรับคะแนน เอกสารระบุวันที่รับการตรวจระหว่าง 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564
2)    แนบรูปภาพบัตรสมาชิก หรือพิมพ์ชื่อ นามสกุล รหัสสมาชิกไวทัลลิตี้
3)    ส่งเอกสารทางอีเมล th.customer@aia.com หากเอกสารครบถ้วน สมาชิกจะได้รับคะแนนไวทัลลิตี้ลงวันที่เริ่มต้นปีสมาชิกปัจจุบัน


คำถามพบบ่อย

Q: หากวันที่ตรวจสุขภาพอยู่ในปีสมาชิกปัจจุบัน สามารถส่งมาขอคะแนนทางอีเมลได้หรือไม่
A:
 หากวันที่รับการตรวจอยู่ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกจะต้องขอรับคะแนนผ่านแอปพลิเคชันด้วยตนเอง หากการตรวจเกินกว่า 3 เดือน สมาชิกสามารถส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ลงคะแนนย้อนหลังได้ ทั้งนี้สมาชิกจะได้รับคะแนนในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเท่านั้น

Q: หากวันที่รับการตรวจอยู่ในปีสมาชิกที่ผ่านมา และเคยใช้ขอรับคะแนนแล้ว จะสามารถส่งมาขอคะแนนทางอีเมลได้หรือไม่
A:
 สมาชิกสามารถขอรับคะแนนได้ กรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล th.customer@aia.com โดยวันที่ได้รับคะแนนจะเป็นวันแรกของรอบปีสมาชิกปัจจุบัน

Q: หากวันที่รับการตรวจอยู่ในปีสมาชิกที่ผ่านมา แต่ยังไม่เคยนำเอกสารมาขอรับคะแนน สามารถส่งให้เอไอเอลงคะแนนให้ทั้ง 2 ปีสมาชิกได้หรือไม่
A:
 เอไอเอ จะพิจารณาให้คะแนนในปีสมาชิกปัจจุบันเท่านั้น โดยวันที่ได้รับคะแนนจะเป็นวันแรกของรอบปีสมาชิกปัจจุบัน

Q: หากวันที่รับการตรวจอยู่ก่อนวันเข้าร่วมเป็นสมาชิก สามารถนำเอกสารมาขอรับคะแนนในปีปัจจุบันได้หรือไม่
A:
 สมาชิกสามารถขอรับคะแนนได้ กรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล th.customer@aia.com โดยวันที่ได้รับคะแนนจะเป็นวันแรกของรอบปีสมาชิกปัจจุบัน

Q: สมาชิกสามารถขอรับคะแนนจากการตรวจสุขภาพอีกครั้ง แม้เคยได้รับคะแนนในรอบปีสมาชิกนี้แล้วใช่หรือไม่
A: 
กรณีสมาชิกเคยได้รับคะแนนจากการตรวจสุขภาพแล้วจะขอรับคะแนนอีกไม่ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับคะแนนในแต่ละกิจกรรมและคะแนนสูงสุดต่อปีสมาชิกยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Q: ต้องใช้เอกสารใดบ้าง หากไม่มีเอกสารจะขอรับคะแนนได้หรือไม่
A:
 เอกสารที่ขอรับคะแนนต้องออกให้โดยสถานพยาบาล คลีนิค หรือพันธมิตรตรวจวัดสายตา โดยเอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันที่ และรายการที่ต้องการขอรับคะแนน โดยเอกสารตรวจสุขภาพเบื้องต้น ต้องมีรายงานผลตรวจสุขภาพประกอบการขอรับคะแนน หากไม่มีเอกสารประกอบการขอรับคะแนน เอไอเอจะไม่สามารถพิจารณาให้คะแนนได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
•    รายละเอียดและเงื่อนไขการให้คะแนนเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด
•    เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    กรณีมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอใดๆ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center โทร. 1581 กด 0 กด 6 และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
•    เอไอเอ ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลและการจัดส่งเอกสารของท่านสมาชิกตามแคมเปญพิเศษที่ปรากฎในเอกสารประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจของท่านสมาชิก และท่านสมาชิกสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เอไอเอตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับเอไอเอในการให้บริการหรือพิจารณามอบสิทธิประโยชน์ตามแคมเปญพิเศษครั้งนี้แก่ท่านได้
ทั้งนี้ สามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้ www.aia.co.th/privacy และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ร้องขอใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO) ผ่านเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581 หรืออีเมลมาที่ th.privacy@aia.com หรือติดต่อตามที่อยู่ที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500