แคมเปญ
เชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “โรคหัวใจ...ใครก็เป็นได้” วันที่ 11 กันยายน 2564 สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้รับ 50 คะแนน
11 ก.ย. 2564

รับชมไลฟ์พร้อมกันวันที่ 11 กันยายน 2564  เวลา 10.00 – 11.00 น. ผ่านระบบ MS Teams Live พิเศษ สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้รับ 50 คะแนน เมื่อร่วมชมไลฟ์และลงทะเบียนตอบคำถามระหว่างไลฟ์

หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ

  • สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ

  • เทคโนโลยีในการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจ

  • โควิด 19 และผลกระทบต่อโรคหัวใจ

กติกาและเงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์การให้คะแนนสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนขอรับคะแนนผ่านลิงก์ที่จัดส่งให้ระหว่างร่วมกิจกรรม ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยคะแนน 50 คะแนนจะปรากฏในหน้ารายงานคะแนนสะสมหมวด “อื่น ๆ” ลงวันที่ 11 กันยายน 2564 ภายใน 14 วันทำการ และจำกัดรับสูงสุด 500 คะแนนไวทัลลิตี้ต่อปีสมาชิก

  • จำกัดจำนวนผู้ชมสูงสุดตามที่ระบบ MS Teams Live กำหนด

  • รายละเอียดและเงื่อนไขการรับคะแนนเป็นไปตามที่ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ กำหนด

  • เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแคมเปญที่ปรากฏในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ 1581 กด 0 กด 6 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 9.00 – 17.30 น. และหากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด