กิจกรรม
ประเมินร่างกาย ฟรี! 26 - 28 พ.ย. นี้ มหกรรมการเงิน โคราช
26 - 28 พ.ย. 2564

ประเมินร่างกาย และปรึกษานักโภชนาการ ฟรี!

  • วัดดัชนีมวลกายโดยเครื่อง Tanita

  • วัดความดันโลหิต

  • ปรึกษานักโภชนาการ

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ขอรับคะแนนจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 2 รายการและปรึกษานักโภชนาการ สูงสุด 4,000 คะแนน ผ่านแอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand

หมายเหตุ
* เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้
** เวลาของกิจกรรมการตรวจสุขภาพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พบกันที่บูธเอไอเอ งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 15 (Money Expo Korat 2021) 

ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา 

วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 10.00 - 19.00 น.