แคมเปญ
Online Vision Test ทดสอบการมองเห็นออนไลน์ รับ 500 คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
7 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2565

2 ขั้นตอนเพื่อรับคะแนนจากกิจกรรมทดสอบการมองเห็นออนไลน์

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

  • สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมการทำแบบทดสอบการมองเห็นออนไลน์ เพื่อวัดคุณภาพการมองเห็นเบื้องต้นระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2565 จะได้รับสูงสุด 500 คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จากการตรวจวัดสายตา หากสมาชิกได้รับคะแนนจากการตรวจวัดสายตาในปีสมาชิกปัจจุบันแล้ว จะไม่ได้รับคะแนนจากกิจกรรมนี้อีก

  • สมาชิกจะได้รับคะแนนจากกิจกรรมนี้หลังจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วน โดยจะได้รับคะแนนภายใน 14 วันทำการหลังร่วมกิจกรรม

  • สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติคะแนนย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 

  • แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดคุณภาพการมองเห็นเบื้องต้น ผลการทดสอบไม่มีผลต่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ในกรณีที่มีปัญหาด้านสายตาควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ร้านหอแว่น หรือพบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจหาปัญหาทางสายตาได้อย่างถูกต้อง

  • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards