แคมเปญ
AIA Vitality Super Summer Active Challenge ซัมเมอร์นี้มาเปลี่ยนการออกกำลังกายเป็นรางวัลกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้
1 - 15 เม.ย. 2564

ลงทะเบียนครั้งเดียวร่วมกิจกรรมได้สูงสุด 3 รอบ รับ โค้ดเติมเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท รวมสูงสุด 300 บาท และโค้ดส่วนลดการ์มิน รวมสูงสุด 900 บาท

 

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

*คะแนนจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน ไม่นับรวมในแคมเปญ AIA Vitality Super Summer Active Challenge นี้ อย่างไรก็ตาม แม้สมาชิกจะมีคะแนนจากการออกกำลังกายครบ 15,000 คะแนน/ปีสมาชิกแล้ว สมาชิกยังสามารถร่วมลงทะเบียนและทำกิจกรรมสะสมคะแนนออกกำลังกายตามเงื่อนไขเพื่อรับของรางวัลตามแคมเปญนี้ได้

**สมาชิกจะต้องเชื่อมต่อข้อมูลการออกกำลังกายภายในวันที่กำหนดไว้ เพื่อรับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล


หมายเหตุ

คะแนนออกกำลังกาย หมายถึง คะแนนจากการออกกำลังกายที่บันทึกผ่านแอปพลิเคชันหรือนาฬิกาติดตามการออกกำลังกายที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือ การออกกำลังกายที่ฟิตเนสพันธมิตร โดยไม่รวมคะแนนจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการออกกำลังกาย (เช่น งานวิ่งมาราธอน) ซึ่งคุณสามารถสะสม 50 หรือ 100 คะแนนต่อวัน ตามเงื่อนไขการให้คะแนนของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้จาก

 • แอปพลิเคชันนับก้าวฟรี เช่น Apple Health (ระบบ iOS), Samsung Health (ระบบแอนดรอยด์), Google Fit (ระบบแอนดรอยด์) หรือ

 • ใส่นาฬิกาสุขภาพ Fitbit, Garmin, Suunto, Apple Watch, Samsung Gear, Huawei, Polar หรือ

 • ออกกำลังกายที่ฟิตเนสพันธมิตร เข้าใช้บริการที่ ฟิตเนส เฟิรส์ท, เซเลบริตี้ ฟิตเนส, แอ๊บเซอลูท ยู และแอ็บโซลูทยิม

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ 1581 กด 0 กด 6 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 9.00 – 17.30 น.

โค้ดเติมเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท หมายถึง ของรางวัลในรูปแบบรหัสที่เอไอเอ ไวทัลลิตี้จัดส่งให้สมาชิกทางอีเมล โดยรหัสนี้สามารถใช้เพื่อเติมเงินใน TrueMoney Wallet ได้ผ่านทางลิงก์ที่ส่งไปพร้อมกันเท่านั้น ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

โค้ดส่วนลดการ์มิน หมายถึง ของรางวัลในรูปแบบโค้ดส่วนลด โดยเอไอเอไวทัลลิตี้จัดส่งให้สมาชิกทางอีเมล โดยผู้ซื้อมีหน้าที่ระบุโค้ดที่ได้รับก่อนการชำระเงิน เพื่อใช้ลดราคาสินค้าทันที เมื่อซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์การ์มินผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือเว็บไซต์ vitality.aia.co.th ทั้งนี้เงื่อนไขการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท จีไอเอส จำกัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขแคมเปญ:

 • แคมเปญ AIA Vitality Super Summer Active Challenge เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้มีสุขภาพดี โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เท่านั้น

 • คะแนนสะสมจากการออกกำลังกายที่ใช้พิจารณาให้รางวัลภายใต้แคมเปญนี้จะถูกอ้างอิงจากฐานข้อมูลของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 • สมาชิกต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่กำหนด ได้แก่ Apple Health, Samsung Health, Fitbit, Garmin, Suunto, Huawei Health, Polar, Google Fit และ Strava และซิงค์ข้อมูลการออกกำลังกายของท่านเข้ากับแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อรับคะแนนจากการออกกำลังกายภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่สมาชิกไม่ซิงค์ข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์ และเอไอเอ ไวทัลลิตี้มีสิทธิขาดในการพิจารณาไม่ส่งของรางวัลให้

 • อุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่กำหนดทั้งหมดให้บริการโดยบริษัทภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอไอเอ ดังนั้น เอไอเอไม่ขอรับผิดชอบในคุณภาพและการให้บริการของอุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่เชื่อมต่อเข้ากับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

 • คะแนนจากการออกกำลังกายไม่สามารถโอนหรือส่งต่อให้ผู้อื่น รวมถึงไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่เอไอเอ ประเทศไทยกำหนดได้

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ได้รับของรางวัล

 • จำกัดของรางวัล สมาชิก 1 ท่าน รับโค้ดเติมเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท มูลค่า 100 บาท สูงสุด 3 โค้ด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท และโค้ดส่วนลดการ์มิน มูลค่า 300 บาท สูงสุด 3 โค้ด มูลค่ารวมสูงสุด 900 บาท ตลอดแคมเปญ AIA Vitality Super Summer Active Challenge

 • เอไอเอไม่รับผิดชอบในกรณีที่สมาชิกที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมแคมเปญไม่ได้รับการสื่อสารรายละเอียดของแคมเปญ หรือไม่ได้รับของรางวัลที่จัดส่งให้ทางอีเมล อันเนื่องมาจากการใช้อีเมลซ้ำกับสมาชิกอื่น หรือปัญหาการระบุอีเมลไม่ถูกต้อง และปัญหาที่เกิดจากการรับ-ส่งอีเมลของผู้ให้บริการอีเมล ที่เอไอเอไม่สามารถควบคุมได้

 • คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่อาจโต้แย้งได้

 • เอไอเอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้โค้ดเติมเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท

 • โค้ดเติมเงินทรูมันนี่ วอลเล็ทสามารถใช้เพื่อเติมเงินใน TrueMoney Wallet ได้ผ่านทางลิงก์ที่ส่งไปพร้อมกันเท่านั้น

 • กรุณาใช้รหัสเพื่อเติมเงินใน TrueMoney Wallet ภายในวันที่ที่ระบุในอีเมลของรางวัลเท่านั้น

 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ซึ่งบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดยทรูมันนี่ หากมีข้อสงสัยในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ TrueMoney Customer Care โทร. 1240

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดการ์มิน

 • โค้ดส่วนลดมูลค่า 300 บาท 1 โค้ดใช้สำหรับการซื้อนาฬิกาการ์มินผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือเว็บไซต์ vitality.aia.co.th

 • จำกัดการใช้โค้ด 1 โค้ดต่อ 1 คำสั่งซื้อ ไม่จำกัดการซื้อขั้นต่ำ

 • โค้ดส่วนลดใช้ได้ภายในวันที่ที่ระบุในอีเมลของรางวัลเท่านั้น

  • รอบที่ 1 โค้ดส่วนลดซื้อนาฬิกา การ์มิน ใช้ได้ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564

  • รอบที่ 2 โค้ดส่วนลดซื้อนาฬิกา การ์มิน ใช้ได้ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2564

  • รอบที่ 3 โค้ดส่วนลดซื้อนาฬิกา การ์มิน ใช้ได้ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2564

 • โค้ดส่วนลดใช้สำหรับลดค่าสินค้าเท่านั้น ไม่รวมอุปกรณ์เสริม ค่าจัดส่ง

 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้จำหน่ายผลิดภัณฑ์การ์มินภายใต้แบรนด์ การ์มิน ซึ่งเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดยแบรนด์การ์มิน หากมีข้อสงสัยในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Garmin by GIS Customer Service โทร. 02-266-9944