กิจกรรม
ประเมินร่างกายและปรึกษานักโภชนาการ ฟรี! และรับสูงสุด 4,000 คะแนน ในงาน Thailand InsurTech Fair 2022 มหกรรมการประกันภัย
7 - 9 ต.ค. 2565

ประเมินร่างกายและปรึกษานักโภชนาการ ฟรี! รับสูงสุด 4,000 คะแนน*

  • วัดดัชนีมวลกาย รับสูงสุด 1,500 คะแนน

  • วัดความดันโลหิต รับสูงสุด 1,500 คะแนน

  • ปรึกษานักโภชนาการ รับสูงสุด 1,000 คะแนน

พิเศษ!! รับของที่ระลึก เมื่อสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมและขอรับคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand ภายในงาน


หมายเหตุ
* เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า