แคมเปญ
ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ รับฟรี! วัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565

ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแล้ว ส่งหลักฐานขอรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สูงสุด 7,000 คะแนน ผ่านแอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand ดังนี้

  • ตรวจสุขภาพ รับสูงสุด 6,000 คะแนน/ปีสมาชิก จากค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด คอเลสเตอรอล

  • วัคซีนโควิด 19 รับ 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก


ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ

  1. แสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือ e-card ผ่านแอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับสิทธิซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

  2. กรุณาโทรสำรองนัดล่วงหน้ากับทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 265 7777 ต่อ 51189

  3. รับสิทธิฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยนัดหมายล่วงหน้าภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

  4. เงื่อนไขการโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนเป็นไปตามที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธกำหนด


หมายเหตุ:

  • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand

  • รายละเอียดและเงือนไขสำหรับการพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ซึ่งโรงพยาบาลวิชัยยุทธเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดยโรงพยาบาลวิชัยยุทธ