แคมเปญ
“ภารกิจพิชิต 20,000 คะแนนใน 4 เดือน” ชิง iPhone 15 และของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้
1 ก.ย. – 31 ธ.ค 2566

ขั้นตอนการร่วมแคมเปญ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA+ สร้างบัญชี และสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ จากการออกกำลังกาย ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และอื่น ๆ ตามที่โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้กำหนด สมาชิกต้องสะสมคะแนน 20,000 คะแนนขึ้นไป ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ

สมาชิก 1,550 ท่านแรกที่สะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ครบ 20,000 คะแนน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566 จะได้รับรางวัลตามลำดับการสะสมคะแนน ดังนี้

ลำดับที่ 1 - 20 : รับรางวัล iPhone 15 (ขนาดความจุ 256 GB ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรางวัล)

ลำดับที่ 21 - 50 : รับรางวัล Garmin Venu Sq 2

ลำดับที่ 51 - 550 : รับบัตรชมภาพยนตร์เครือ SF รางวัลละ 2 ใบ

ลำดับที่ 551 - 1,550 : รับ Starbucks e-Voucher มูลค่า 100 บาท

ดาวน์โหลดแอป AIA+ และเริ่มสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้เลย!

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1 iPhone 15 (ขนาดความจุ 256 GB ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรางวัล) จำนวน 20 รางวัล มูลค่าสูงสุดไม่เกินรางวัลละ 36,900 บาท รวมมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 738,000 บาท

รางวัลที่ 2 Garmin Venu Sq 2 จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 9,990 บาท รวมมูลค่า 299,700 บาท

รางวัลที่ 3 บัตรชมภาพยนตร์เครือ SF รางวัลละ 2 ใบ จำนวน 500 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 480 บาท รวมมูลค่า 240,000 บาท

รางวัลที่ 4 Starbucks e-Voucher จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ “ภารกิจพิชิต 20,000 คะแนนใน 4 เดือน” ผ่านทางเว็บไซต์เอไอเอ โดยจะประกาศหมายเลขสมาชิกและชื่อสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567


ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม

 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ยังคงสถานะเป็นสมาชิกตลอดระยะเวลาแคมเปญและวันที่ได้รับรางวัล และอยู่ในประเทศไทย โดยสมาชิกหมายถึง สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส และสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้แบบทั่วไป 

 • 20,000 คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่เข้าเงื่อนไขในแคมเปญนี้ จะต้องเป็นคะแนนที่สะสมเพิ่มจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น ทั้งนี้ สมาชิกต้องทำการขอรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในแต่ละหมวด รวมถึงการซิงก์ข้อมูลออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ อย่างสม่ำเสมอและภายในวันที่ 7 มกราคม 2567

 • อุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่รองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน AIA+ ทั้งหมด ให้บริการโดยบริษัทภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอไอเอ ดังนั้น เอไอเอไม่ขอรับผิดชอบในคุณภาพและการให้บริการของอุปกรณ์เพื่อสุขภาพหรือแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่เชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชัน AIA+

 • เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เอไอเอตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล หากผู้โชคดีไม่ยินยอมชำระภาษี เอไอเอจะขอตัดสิทธิในการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และ 2 จะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากทีมงานเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อประสานการรับของรางวัล และส่งหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองความถูกต้อง 1 ชุด มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยการจัดส่งของรางวัลผู้โชคดีจะได้รับการประสานงานเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการรับรางวัลอีกครั้ง หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 3 ครั้ง หรือผู้โชคดีไม่ส่งเอกสารยืนยันการรับรางวัลภายในวันที่ 19 มกราคม 2567 ถือว่าสละสิทธิ์ทันที

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 และ 4 จะได้รับของรางวัลผ่านทางอีเมลของสมาชิกโดยอัตโนมัติภายในวันที่ 19 มกราคม 2567

 • กรณีที่ของรางวัลไม่ถึงผู้รับ สูญหาย หรือนำส่งไม่สำเร็จ เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

 • เอไอเอมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ และไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ของรางวัลให้ผู้อื่นได้

 • พนักงานบริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

 • ผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้เอไอเอใช้และ/หรือให้ตัวแทนของเอไอเอใช้ชื่อ ภาพ หรือข้อความในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์การตลาดได้

 • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิทธิขาดและเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards

สะสมคะแนนกับแคมเปญพิเศษ