แคมเปญ
ประกาศปรับตารางการสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เริ่ม 8 พฤศจิกายน 2566
8 พ.ย. 2566
 • รับคะแนนจากการสแกนใบหน้า* สูงสุด 400 คะแนน โดยรับ 100 คะแนนต่อการสแกน 1 ครั้ง ด้วยระบบ AI ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ โดยห่างกันไม่ต่ำกว่า 3 เดือน สูงสุด 4 ครั้ง หรือ สูงสุด 400 คะแนนต่อปีสมาชิก

 • รับคะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน เมื่อตรวจสุขภาพพื้นฐานครบ 4 รายการ ได้แก่ ดัชนีมวลร่างกาย ความดันโลหิต ระดับคอเลสเตอรอล และ ระดับกลูโคส โดยรับคะแนน 1 ครั้งต่อปีสมาชิก

  สำหรับสมาชิกที่ตรวจสุขภาพพื้นฐานครบ 4 รายการในปี 2566 แล้ว สมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษดังกล่าวนี้ โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนได้ในหน้าประวัติคะแนน (ในหมวดประเมินสุขภาพ) โดยคะแนนจะลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 หรือวันสุดท้ายของรอบปีสมาชิก หากรอบปีสมาชิกสิ้นสุดระหว่างวันที่ 8 - 29 พฤศจิกายน 2566

 • สมาชิกอายุ 40 ปีขึ้นไป รับสูงสุด 4,000 คะแนนจากการตรวจสุขภาพขั้นสูง 4 รายการ โดยรับ 1,000 คะแนนต่อรายการตรวจต่อปีสมาชิก รายการตรวจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นได้แก่

  • เอ็กซเรย์ปอด 
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (ECG/EKG) 
  • การตรวจอวัยวะในช่องท้องทั้งหมด 
  • ตรวจตาโดยจักษุแพทย์**
 •  

 • ยกเลิก ภารกิจเฉพาะบุคคล สำหรับสมาชิกทุกท่านที่กดรับภารกิจเฉพาะบุคคลไว้ก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สมาชิกจะได้รับคะแนนจากภารกิจเฉพาะบุคคลทั้งหมดที่กดรับไว้โดยอัตโนมัติ (แม้จะยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาภารกิจ) ทั้งนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนได้ในหน้าประวัติคะแนน (ในหมวดภารกิจ) โดยคะแนนจะลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 หรือวันสุดท้ายของรอบปีสมาชิก หากรอบปีสมาชิกสิ้นสุดระหว่างวันที่ 8 - 29 พฤศจิกายน 2566

สมาชิกสามารถศึกษาตารางสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้อย่างละเอียดได้จากภาพและไฟล์ PDF ด้านล่าง 

ทั้งนี้ การปรับตารางกิจกรรมสะสมคะแนนในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่สมาชิกได้รับมาก่อนหน้านี้แต่อย่างใด


*ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟีเจอร์สแกนใบหน้า เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้จากหลายสาเหตุ ฟีเจอร์นี้ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ หากท่านมีอาการป่วย โปรดพบแพทย์

**จำกัดการรับคะแนนจากตรวจตาโดยจักษุแพทย์ และตรวจสมรรถภาพการมองเห็นสูงสุด 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

หมายเหตุ

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards