สแกนใบหน้า

รับ 100 คะแนนจากการใช้ฟีเจอร์สแกนใบหน้าด้วยระบบ AI ผ่านแอป AIA+ สูงสุด 400 คะแนน/ปีสมาชิก

เช็กสุขภาพง่ายในคลิกเดียวได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยฟีเจอร์สแกนใบหน้าประเมินสุขภาพ* โดยใช้เทคโนโลยี AI ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ โดยใน 1 ครั้งที่สแกนระบบจะคำนวณชีพจร ความดันโลหิต ระดับความเครียด และดัชนีมวลกาย (BMI)** แล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นคะแนนสุขภาพ (Vital Scores) จาก 0 ถึง 100 คะแนน ทั้งนี้การได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะขึ้นอยู่กับการสแกนที่สมบูรณ์ในแต่ละครั้ง (ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลคะแนนสุขภาพที่ได้รับจากการสแกนใบหน้า)

คะแนน รับ 100 คะแนนต่อการสแกน 1 ครั้ง ด้วยระบบ AI ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ สูงสุด 4 ครั้ง หรือ สูงสุด 400 คะแนนต่อปีสมาชิก
ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนนจากการสแกนใบหน้าห่างกันไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
*ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟีเจอร์สแกนใบหน้า เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้จากหลายสาเหตุ ฟีเจอร์นี้ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ หากท่านมีอาการป่วย โปรดพบแพทย์
**ไม่สามารถใช้ข้อมูลดัชนีมวลกายจากการสแกนใบหน้าเพื่อขอรับคะแนนตรวจสุขภาพเบื้องต้นในหัวข้อดัชนีมวลกายได้ กรุณาตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่ร้านบู๊ทส์ที่ร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลที่ท่านสะดวก  

วิธีใช้งานฟีเจอร์สแกนใบหน้า