ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 500 คะแนน/ปีสมาชิกจากการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อดูแลสุขภาพตาได้เหมาะสม พร้อมรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 500 คะแนนต่อปีสมาชิก

คะแนน รับ 500 คะแนน และเมื่อรวมกับคะแนนจากตรวจตาโดยจักษุแพทย์ รับสูงสุดไม่เกิน 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนนจากการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 1 ครั้งต่อปีสมาชิก

 

ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+

เอกสาร ใบรับรองแพทย์ หรือ หลักฐานการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ระบุสถานที่ตรวจ วันที่ และชื่อ-สกุลสมาชิก

สถานที่ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

  • ร้านหอแว่นทุกสาขา สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รับบริการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นฟรี พร้อมรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียด

  • โรงพยาบาลหรือคลินิคตาที่สะดวก

วิธีขอรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการตรวจวัดสายตา