สมาชิกทุกประเภท

วิธีรับสิทธิประโยชน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • คุณต้องแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และบัตรประชาชนในการรับบริการเพื่อรับส่วนลดพิเศษ

  • ราคาที่ระบุไว้ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อื่นๆ สำหรับผู้ป่วยนอกและค่าบริการให้คำปรึกษา

  • คุณสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจฟันที่สถานพยาบาลอื่น และส่งหลักฐานเพื่อขอรับคะแนนไวทัลลิตี้

  • คุณจะได้รับคะแนน 750 คะแนน ต่อรายการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด และคอเลสเตอรอล และรับเพิ่มรายการละ 750 คะแนน (รวมสูงสุด 6,000 คะแนน) เมื่อผลตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพียง 1 ครั้ง ต่อปีสมาชิก

  • คุณจะได้รับคะแนนจากการตรวจสุขภาพขั้นสูง และการตรวจสุขภาพฟัน รายการละ 1,000 คะแนน 1 ครั้งต่อปีสมาชิก

  • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards