pageheroimage

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่

ขั้นตอนที่ 1

- เข้าสู่ระบบด้วย AIA ID
- คลิกเมนู "เพิ่มเติม"
- คลิกเมนู "ดูข้อมูลส่วนตัว"


ขั้นตอนที่ 2

- ในหัวข้อ ที่อยู่ติดต่อตามกรมธรรม์ คลิก "แก้ไข" สำหรับกรมธรรม์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
- หรือคลิก "เปลี่ยนทั้งหมด" หากต้องการแก้ไขที่อยู่ติดต่อสำหรับทุกกรมธรรม์ของคุณ


ขั้นตอนที่ 3

- ระบุที่อยู่ติดต่อใหม่ของคุณ


ขั้นตอนที่ 4

- เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง


ขั้นตอนที่ 5

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง


ขั้นตอนที่ 6

- ยืนยันข้อมูลผู้ใช้งาน
- กรอกรหัส OTP ที่ลูกค้าได้รับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล


ขั้นตอนที่ 7

- คุณจะได้รับอีเมลและจดหมายยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่อยู่