• บริษัท เอไอเอ จำกัด
  บริษัท เอไอเอ จำกัด

  เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  ตู้ ปณ.2 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ : +662 634 8888
  โทรสาร: +662 783 4818
  เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ (8:00 - 17.00 น.)

 • AIA Call Center 1581
  AIA Call Center 1581

  ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ
  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ

  ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ (8:00 - 17.00 น.)

 • บริการนัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ
  บริการนัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ

  เลือกวันที่ และเวลา เพื่อนัดหมายล่วงหน้า

  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

 • บริการสอบถามข้อมูลแบบประกันชีวิตควบการลงทุน AIA LINK
  บริการสอบถามข้อมูลแบบประกันชีวิตควบการลงทุน AIA LINK

  โทรศัพท์ : 1581
  อีเมล : th.customer@aia.com

 • บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
  บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

  ชั้น 8 เอไอเอทาวเวอร์ 1 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ : +662 783 4888
  โทรสาร : +662 783 4889
  Call Center : +662 783 4884