สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอ รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ Stroke Screening ในราคาเพียง 5,000 บาท จากปกติ 12,860 บาท ที่โรงพยาบาลพญาไท 1

รับสิทธิได้ที่แอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService โฉมใหม่! ได้แล้ววันนี้ที่ https://bit.ly/2SBsaX0

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

· รับสิทธิส่วนลดค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อถึงคิวให้บริการเท่านั้น

· กรุณาแสดงรหัสสิทธิที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น

· การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

· สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอ และรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น

· รายละเอียดการตรวจ ดังนี้

1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ

2. ตรวจสอบประวัติและความเสี่ยงทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง

3. ดัชนีมวลกาย (BMI)

4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

5. ตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (Hba1c)

6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar)

7. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

9. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

10. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

11. ตรวจดูความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ (hs-CPR)

12. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

13. การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (Carotid Duplex)

 

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับสถานบริการของพันธมิตรโดยตรง

• สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

• กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่แผนกตรวจสุขภาพ โทร. 02-201-4600 ต่อ 2149

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับรับบริการที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 แผนกตรวจสุขภาพ Premium อาคาร 3 ชั้น 3 เท่านั้น

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

• เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับแก้สิทธิพิเศษต่างๆ จากพันธมิตร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิพิเศษ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ โรงพยาบาลพญาไท 1 ซึ่งโรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยโรงพยาบาลพญาไท 1

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อกับ โรงพยาบาลพญาไท 1 แผนกตรวจสุขภาพ โทร. 02-201-4600 ต่อ 2149 และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

• เอไอเอ ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลและการจัดส่งเอกสารของท่านตามแคมเปญพิเศษที่ปรากฏในเอกสารประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจของท่าน และท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เอไอเอตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับเอไอเอในการให้บริการหรือพิจารณามอบสิทธิประโยชน์ตามแคมเปญพิเศษครั้งนี้แก่ท่านได้

 

ทั้งนี้ สามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทตามลิงก์ดังต่อไปนี้ www.aia.co.th/privacy และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ร้องขอใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO) ผ่านเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581 หรืออีเมลมาที่ th.privacy@aia.com หรือติดต่อตามที่อยู่ที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500