พิเศษสุดสำหรับสมาชิกเอไอเอ รับส่วนลดพิเศษในการเข้ารับบริการ โปรแกรมตรวจรักษาด้วยความเย็น (ICE LAB) ในราคา 1,500 บาท / ครั้ง (จากราคาปกติ 2,500 บาท)

ท่านสามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 ที่โรงพยาบาลพระราม 9

กรุณาสำรองสิทธิล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการได้ที่ โทร. คอลเซ็นเตอร์ 1270

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เอกสิทธิ์พิเศษจากบริษัทพันธมิตร

  • สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะลูกค้าเอไอเอเท่านั้น
  • กรุณาแสดงภาพสื่อประชาสัมพันธ์จากเอไอเอ อาทิ facebook post หรือ Line Post แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับบริการ
  • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
  • เอกสิทธิ์และสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเก็บสะสม แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
  • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของโรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่ง โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย โรงพยาบาลพระรามเก้า
  • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลพระรามเก้า โทร. คอลเซ็นเตอร์ 1270  และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด